Wartości poznawcze ekonomiczno-finansowej efektywności działalności przedsiębiorstw transportowych

Krzysztof Szałucki

Abstract

Economic and financial effectiveness of the transport enterprises activity isn’t and can’t be a standard value considered from the side of the specified stage of the business cycle or represent aims and demands of the owners’ strategies. At the present stage of the economic relations development on the globalizing market of shipment services, the economic efficiency of the transport enterprises is determined by three leading factors: legal form and ownership structure of the transport operator, level of concentration of service production occurring in relevant segment of the transport market in which the enterprise functions, and the designed and socially expected time of market activity that the transport entity should be characterized by. Transport enterprises functioning on the transport markets highly specialized in production are characterized by substantial differences in the aspects of their technical and operational activity. Therefore, as a consequence of the occurrence of all above mentioned factors, continuous analysis and identification of own economic efficiency is a necessity, leading to cocreation and verification of the details of the functioning strategy and development of own subjectivity and the market activity.
Author Krzysztof Szałucki (FE / DEMTC)
Krzysztof Szałucki,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
Other language title versionsCognitive values of economic and financial effectiveness of the transport enterprises activity
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2018
No1 (41)
Pages127-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishefektywność ekonomiczno-finansowa, przedsiębiorstwa na rynku usług transportowych, koncentracja produkcji transportowej, podmiotowość i aktywność rynkowa przedsiębiorstw transportowych
Keywords in Englisheconomic and financial effectiveness, enterprises on the transport markets, functioning strategy, own subjectivity and the market activity
Abstract in PolishRozwój globalnych stosunków ekonomicznych na rynkach usług przemieszczania spowodował, że ekonomiczno-finansowa efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych determinowana jest trzema wiodącymi czynnikami: formą prawno- własnościową działalności danego podmiotu gospodarującego transportu, stopniem koncentracji produkcji usługowej występującym na danym segmencie rynku transportowego, w ramach którego funkcjonuje dane przedsiębiorstwo, oraz projektowanym i społecznie oczekiwanym czasem aktywności rynkowej, którym charakteryzować się powinna określona jednostka gospodarcza transportu. Przedsiębiorstwa transportowe, działając właśnie na silnie wyspecjalizowanych produkcyjnie rynkach transportowych, wykazują się przez to istotnym zróżnicowaniem techniczno-eksploatacyjnym oraz operacyjnym własnej działalności. Oznacza to konieczność ciągłego badania i szczegółowego identyfikowania własnej efektywności ekonomiczno-finansowej, tak aby poprzez to współtworzyć i weryfikować założenia strategii funkcjonowania i rozwoju własnej podmiotowości i aktywności rynkowej.
DOIDOI:10.18276/ptl.2018.41-12
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/14908.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back