Influence of primary ligands (ODA, TDA) on physicochemical and biological properties of oxidovanadium (IV) complexes with bipy and phen as auxiliary ligands

Joanna Pranczk , Aleksandra Tesmar , Dariusz Wyrzykowski , Iwona Inkielewicz-Stępniak , Dagmara Jacewicz , Lech Chmurzyński

Abstract

The influence of the oxydiacetate (ODA) and thiodiacetate (TDA) ligands on the physicochemical and biological properties of the oxidovanadium(IV) ternary complexes of the VO(L)(B) type, where L denotes ODA or TDA and B denotes 2,2′-bipyridine (bipy) or 1,10-phenanthroline (phen), has been investigated. The stability of the complexes in aqueous solutions, assessed based on the potentiometric titration method, increases in the following direction: VO(TDA)(bipy) < VO(ODA)(bipy) < VO(TDA)(phen) < VO(ODA)(phen). Furthermore, the influence of the TDA and ODA ligands on the antioxidant activity of the oxidovanadium(IV) complexes toward superoxide free radical (O2 •−), 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6 sulfonic acid) cation radical (ABTS+•) and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH•) has been examined and discussed. The reactivity of the complexes toward O2 •− increases in the following direction: VO(TDA)(phen) < VO(TDA)(bipy) ≈ VO(ODA)(bipy) < VO(ODA)(phen). The antioxidant activity against ABTS+• and DPPH• free radicals is higher for phen complexes, whereas the thiodiacetate complexes are more reactive than are the corresponding oxydiacetate ones. Finally, herein, the cytoprotective activity of the complexes against the oxidative damage generated exogenously by hydrogen peroxide in the hippocampal neuronal HT22 cell line (the MTT and LDH tests) is reported. In a low concentration (1 μM), the cytoprotective action of thiodiacetate complexes is much higher than that of the corresponding oxydiacetate complexes. However, in the higher concentration range (10 and 100 μM), the antioxidant activity of the complexes is overcompensated by their cytotoxic effect.
Autor Joanna Pranczk (WCh/KChOiN/PFZK)
Joanna Pranczk
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Aleksandra Tesmar (WCh/KChOiN/PFZK)
Aleksandra Tesmar
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Dariusz Wyrzykowski (WCh/KChOiN/PFZK)
Dariusz Wyrzykowski
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Iwona Inkielewicz-Stępniak - [Gdanski Uniwersytet Medyczny]
Iwona Inkielewicz-Stępniak
-
- Gdanski Uniwersytet Medyczny
, Dagmara Jacewicz (WCh/KChOiN/PFZK)
Dagmara Jacewicz
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
, Lech Chmurzyński (WCh/KChOiN/PFZK)
Lech Chmurzyński
- Pracownia Fizykochemii Związków Kompleksowych
Tytuł czasopisma/seriiBiological Trace Element Research, ISSN 0163-4984, (A 15 pkt)
Rok wydania2016
Tom174
Nr1
Paginacja251-258
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku angielskimoxidovanadium(IV), oxydiacetate, thiodiacetate, antioxidant activity, cytoprotective activity, hippocampal HT22 cells
Klasyfikacja ASJC2704 Biochemistry, medical; 1604 Inorganic Chemistry; 1308 Clinical Biochemistry; 2700 General Medicine; 1303 Biochemistry; 2712 Endocrinology, Diabetes and Metabolism
DOIDOI:10.1007/s12011-016-0687-2
URL http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12011-016-0687-2.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 26-06-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 15.0, 26-06-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania Scopus = 3,000; Cytowania WoS = 3,000; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0,849; Impact Factor WoS: 2016 = 2,399 (2) - 2016=2,059 (5)
Liczba cytowań*5 (2020-06-28)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?