"Cylinder of conflict" as an extended model of environmental conflicts in the context of mining activity

Joanna Belzyt , Jarosław Badera

Abstract

Based on the discussion on the sources and mechanisms of environmental conflicts (especially those related to mining activities), it was pointed out that the structural model of conflict (the so-called ‘circle of conflict’, introduced by Ch. Moore in 1986) can, and even should be, supplemented with additional, new items. As a result, it forms a spatial solid, i.e. ‘cylinder of conflict’. The authors believe that the addition of supplementary elements will form a solid, with emotions and language codes as the ends, which may be both the cause and the result of the conflict. The authors decided to supplement the ‘circle of conflict’ based on the analysis of the literature and their own experiences. The authors paid attention to the change in the dynamics of the system, in which the remaining causes of the conflict ‘mix’ and collide constantly, overlapping and growing, which may lead to escalation and final disruption of relations between stakeholders. Thus, the discussed model itself takes on an even more dynamic character than the ‘circle of conflict’. According to the authors, it is a good metaphor for the issues discussed, and probably also for any other conflicts.
Author Joanna Belzyt (FSS/IE/DSpecE)
Joanna Belzyt,,
- Division of Special Education
, Jarosław Badera
Jarosław Badera,,
-
Other language title versions"Walec konfliktu" jako poszerzony model konfliktów środowiskowych na tle działalności górniczej
Journal seriesBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, ISSN 0867-6143, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol472
Pages193-198
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishmodel konfliktu środowiskowego, emocje, kody językowe
Keywords in Englishenvironmental conflict model, emotions, language codes
ASJC Classification1907 Geology
Abstract in PolishNa podstawie rozważań o źródłach i mechanizmie konfliktów środowiskowych (zwłaszcza związanych z działalnością górniczą) zauważono, że strukturalny model konfliktu (tzw. „koło konfliktu”, wprowadzony przez Ch. Moore’a w roku 1986) może, a nawet powinien być poszerzony o dodatkowe elementy, przybierając formę innej figury geometrycznej tj. „walca konfliktu”. Zdaniem Autorów poprzez dodanie elementów uzupełniających powstanie przestrzenna bryła, której podstawami są emocje i kody językowe, mogące stanowić zarówno przyczynę, jak i efekt konfliktów. Autorzy zdecydowali się na modyfikację koła konfliktów na podstawie analizy literatury oraz własnych doświadczeń. Zwracają przy tym uwagę na zmianę dynamiki układu, w którym pozostałe przyczyny konfliktu „mieszają” i zderzają się nieustannie, nakładając się i narastając, co może prowadzić do eskalacji i ostatecznego zaburzenia relacji między skonfliktowanymi interesariuszami. Tym samym dyskutowany model przybiera jeszcze bardziej dynamiczny charakter niż „koło konfliktu”. Zdaniem Autorów stanowi to dobrą metaforę przedmiotowego zagadnienia, a prawdopodobnie także wszelkich innych konfliktów.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.6910
URL https://geojournals.pgi.gov.pl/bp/article/view/26669/18377
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.525
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?