"Moral hazard" w pośrednictwie finansowym

Leszek Pawłowicz

Abstract

The spread of moral hazard in financial intermediation was the main cause of the financial crisis in 2009. Moral hazard continues in the institutional environment, which is full of conflicts of interest, and it seems unlikely that new regulations aimed at making banks more credible and at increasing the stability of the financial system (i.a. TLAC, MREL, BRR) have reduced moral hazard to a safe level. The system of motivation in financial intermediation has not changed significantly, and political populism seriously increases systemic risk. The new institutional and regulatory environment has not restored confidence on financial markets and does not guarantee sustainable social and economic development.
Author Leszek Pawłowicz (FM / KBiF)
Leszek Pawłowicz,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsMoral hazard in financial intermediation
Pages55-69
Publication size in sheets0.8
Book Górka Jakub (eds.): System finansowy w multiperspektywie: księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Mariana Górskiego, 2018, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-65402-85-1, [978-83-65402-86-8], 269 p., DOI:10.7172/978-83-65402-86-8.2018.wwz.8
Keywords in Polishmoral hazard, podział ryzyka, asymetria informacji, kryzys bankowy, ryzyko finansowe
Keywords in Englishmoral hazard, risk sharing, asymmetric information, bank crisis, financial risk
Abstract in PolishRozpowszechnienie moral hazard w pośrednictwie finansowym stanowiło główna przyczynę kryzysu finansowego w 2009 roku. Moral hazard nadal funkcjonuje w otoczeniu instytucjonalnym obfitującym w konflikty interesów i nie wydaje się prawdopodobne, aby nowe regulacje mające na celu uwiarygodnienie banków i zwiększenie stabilności systemu finansowego (TLAC, MREL, BRR i in.) ograniczyły moral hazard do bezpiecznych rozmiarów. System motywacji w pośrednictwie finansowym również nie uległ istotnym zmianom, a populizm polityczny istotnie zwiększa ryzyko systemowe. Nowe otoczenie instytucjonalno-regulacyjne nie przywróciło zaufania na rynkach finansowych i nie gwarantuje zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.
URL http://www.wz.uw.edu.pl/portaleFiles/6133-wydawnictwo-/System_finansowy_DRUK.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back