Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym

Jacek Maślankowski , Łukasz Brzezicki

Abstract

Higher education institutions have been using, to an increasing extent, various marketing methods and tools, which are becoming a decisive factor in building their competitive advantage and achieving success. In order to initiate and maintain long-term relationships with their communities and to conduct other marketing activities, higher education institutions have been increasingly often using social media, which has enabled them to actively create their image. The aim of this study is to utilize big data methods and tools to measure the scale of the use of social media by the higher education sector. The research carried out in the first quarter of 2019 demonstrates that large higher education institutions, i.e. those with over 1696 students (according to the adopted classification), use social media to communicate current news to a larger extent than the smaller ones. A significantly smaller percentage of mediumsized higher education institutions (223-1695 students) and small ones (up to 222 students) have accounts in social media, thus failing to take full advantage of the potential of these media. Higher education institutions use social media mainly to promote eventsthey organise.
Author Jacek Maślankowski (FM / DBI)
Jacek Maślankowski,,
- Department of Business Informatics
, Łukasz Brzezicki (FE / DMicro)
Łukasz Brzezicki,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe use of social media by higher education institutions
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X, e-ISSN 2543-8476, (N/A 20 pkt, Not active)
Issue year2020
Vol65
No2
Pages30-42
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishszkoły wyższe, media społecznościowe, big data
Keywords in Englishhigher education institutions, social media, big data
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishSzkoły wyższe w coraz większym stopniu stosują różnorodne metody i narzędzia marketingowe, które zaczynają decydować o sukcesie oraz budowaniu przewagi konkurencyjnej. Do nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji z otoczeniem oraz prowadzenia innych działań marketingowych coraz częściej wykorzystują m.in. media społecznościowe, umożliwiające im aktywne kreowanie swojego wizerunku. Celem podjętego badania jest zastosowanie narzędzi i metod big data do pomiaru aktualnego stanu wykorzystania mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym. Z analiz przeprowadzonych w I kwartale 2019 r. wynika, że duże szkoły wyższe (zgodnie z przyjętym podziałem - 1696 studentów i więcej) w największym stopniu wykorzystują serwisy społecznościowe w celu publikowania bieżących informacji. Odsetek uczelni średnich (223-1695 studentów) i małych (do 222 studentów) posiadających konto w mediach społecznościowych jest znacznie mniejszy. Media społecznościowe służą uczelniom przede wszystkim do promowania organizowanych przez siebie wydarzeń.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0014.0455
URL https://ws.stat.gov.pl/WS/2020/2/ws_2_2020__05_Wykorzystanie%20medi%C3%B3w%20spo%C5%82eczno%C5%9Bciowych%20w%20szkolnictwie%20wy%C5%BCszym%20%E2%80%93%20Jacek%20Ma%C5%9Blankowski%20%C5%81ukasz.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?