Wpływ reform regulacyjnych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Opinia polskich ekspertów w konsultacjach Rady Stabilności Finansowej

Andrzej Dżuryk

Abstract

Financial Stability Board carried out consultations to assess impact of financial reforms, mainly Basel III and new OTC derivatives regulations, on infrastructure finance, to identify if there are any major unintentional negative effects of the new legislation. Polish consultations initiated and managed by European Financial Congress involved 20 experts, and final position was reached through modified Delphi method. The conclusions from the research indicate that the impact of OTC derivatives market reforms on infrastructure finance is limited, while Basel III led to increased cost and shortened tenor of financing. Thus an unintended consequence of the reforms is the dominance of external financing in form of on balance sheet corporate finance over typical for such projects leveraged project finance.
Author Andrzej Dżuryk (FM / KBiF)
Andrzej Dżuryk,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsThe impact of financial reforms on infrastructure finance. Position of Polish experts in Financial Stability Board's consultations
Journal seriesBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, e-ISSN 2544-7068, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2 (75)
Pages32-50
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, reformy regulacji finansowych, Bazylea III, reformy rynku derywatów OTC
Keywords in Englishinfrastructure finance, financial regulatory reforms, Basel III, OTC derivatives market reforms
Abstract in PolishRada Stabilności Finansowej przeprowadziła konsultacje, których celem była ocena wpływu reform regulacyjnych, głównie Bazylei III i reformy pozagiełdowych instrumentów pochodnych, na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych oraz identyfikacja istotnych negatywnych skutków tych regulacji. W konsultacjach w Polsce, zainicjowanych i zorganizowanych przez Europejski Kongres Finansowy, wzięło udział 20 ekspertów a końcowe stanowisko opracowano przy wykorzystaniu zmodyfikowanej metody delfickiej. Wnioski z badania wskazują, że wpływ reformy pozagiełdowych instrumentów pochodnych na finansowanie infrastruktury jest ograniczony, natomiast Bazylea III spowodowała przede wszystkim zwiększenie kosztu a także skrócenie przeciętnego okresu finansowania. Stąd niezamierzoną konsekwencją reform jest większy udział zewnętrznego finansowania korporacyjnego, opartego o bilans spółki, wobec typowego dla tego rodzaju przedsięwzięć lewarowanego, zewnętrznego finansowania projektowego.
DOIDOI:10.26354/bb.2.2.75.2019
URL https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/bezpbank2.2019.3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?