Różnice w terminie wypełnienia dyspozycji ustawowych przez gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie w przypadku czasowego utrzymania w mocy aktów wykonawczych

Patryk Ciurak

Abstract

Amendments to acts frequently force municipal councils to issue new executive acts, whereby the lawmakers may uphold certain executive acts. The objective of the study was to specify whether there are significant differences in the timing for all types of municipal councils to issue resolutions when the lawmakers temporarily or permanently upheld or failed to uphold the previous executive acts. The study uses statistical methods to demonstrate the existence of such differences. The results also indicate a significant problem in the interpretation of the amendment by the obliged entities.
Author Patryk Ciurak (FLA / ZIP)
Patryk Ciurak,,
- Zakład Informatyki Prawniczej
Journal seriesSamorząd Terytorialny, ISSN 0867-4973, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No7-8
Pages154-169
Publication size in sheets0.75
Abstract in PolishNowelizacje ustaw często wymuszają na radach gmin wydanie nowych aktów wykonawczych dostosowanych do zmienionego stanu prawnego. W zależności od zakresu nowelizacji ustawodawca może jednak zachować w mocy niektóre z aktów wykonawczych – terminowo bądź bezterminowo. Celem badania było określenie, czy istnieją istotne różnice w terminie wydania nowych uchwał przez rady gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich w sytuacji, gdy ustawodawca zdecydował się na terminowe albo bezterminowe utrzymanie w mocy dotychczasowych aktów wykonawczych, jak również gdy zabieg taki nie był możliwy. Przy użyciu metod statystycznych stwierdzono, że w każdej z badanych grup istnieją istotne różnice, podobnie jak w ilości niewypełnionych dyspozycji. Stwierdzono również, że ogólne tempo prac legislacyjnych w gminach jest zbliżone, aczkolwiek w gminach miejskich ilość sytuacji, w których przekroczono termin do wydania nowych uchwał jak i wielkość tego przekroczenia jest mniejsza niż w pozostałych grupach. Wyniki potwierdzają wcześniejsze wnioski o pełnieniu funkcji informacyjnej przez przepisy przejściowe. Wskazują również na istotny problem w interpretacji przepisów przez podmioty zobowiązane do wydania aktów wykonawczych oraz możliwość nieuzasadnionego różnicowania sytuacji prawnej obywateli w wyniku zaniechań legislacyjnych.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?