Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim

Katarzyna Semrau

Abstract

W artykule opisano metody i formy pracy z młodzieżą wynikające z działalności zakonu pijarów. Przedstawiono strukturę i organizację zarówno samego zakonu, jak i główne założenia instytucji szkoły pijarskiej. Wskazano także na kiedyś niezwykle innowacyjne a współcześnie popularne aspekty pracy wychowawczej, takie jak humanistyczne podejście do ucznia czy nagradza-nie, o których pisał założyciel zakonu Józef Kalasancjusz już w pierwszych wytycznych dotyczących pracy związanej z kształceniem wychowanków. Oferta szkoły regularnej i bezpłatnej, jaką przygotowali pijarscy zakonnicy, była jedną z pierwszych na świecie skierowaną do ubogich dzieci i młodzieży. Poruszono także kwestię przemian zachodzących w zakonie pijarów, gdy – głównie ze względu na efektywność nauczania – placówki te zaczęły się zmieniać i stawać szkołami przeznaczonymi dla elit. Wiele uwagi poświęcono również postaci samego założyciela, jak i najpopularniejszemu polskiemu pijarowi i reformatorowi – Stanisławowi Konarskiemu.
Author Katarzyna Semrau (FSS / IE)
Katarzyna Semrau,,
- Institute of Education
Other language title versionsMethods and forms of Piarist education
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, e-ISSN 2543-9928, (0 pkt)
Issue year2019
No5
Pages11-19
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpijarzy, wychowanie, edukacja, religia
Keywords in EnglishPiarist, breeding, education, religion
DOIDOI:10.26881/prog.2019.5.01
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/Progress/article/view/3065
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Semrau_Katarzyna_Metody_i_formy_pracy_2019.pdf 586.09 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?