Bibliografie słowników przekładowych jako narzędzie rekonstrukcji dziejów oraz oceny stanu i dorobku słownikarstwa narodowego

Katarzyna Wojan

Abstract

The aim of the article is to present various applications of factographic databases in the form of systematized bibliographies of Polish translation dictionaries, covering 136 foreign languages. Bibliographic databases are the foundation of a comprehensive or specialized analytical description of the national history of lexicography (its reconstruction), including its individual branches focusing on foreign languages (classical, modern, extinct, constructed, i.e. so-called “artificial”). Analyzing the material collected in bibdoiliographic databases enables researchers to redate the beginnings of a given branch of lexicography. Bibliographies constitute a starting point for creating the basis of lexicographic comparative studies. Bibliographies arranged according to linguistic, chronological and/or domain-related criteria are an important and reliable tool for describing the historical development of native lexicography, as well as an objective tool for conducting multi-faceted assessments of its current state and achievements in both qualitative and quantitative aspects.
Author Katarzyna Wojan (FL / ISS)
Katarzyna Wojan,,
- Institute of Scandinavian Studies
Other language title versionsBibliographies of multilingual dictionaries as a tool for reconstruction and assessment of national lexicographic achievements
Journal seriesBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, ISSN 0032-3802, (B 13 pkt)
Issue year2018
No74
Pages129-144
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishbibliografia, leksykografia polska, słowniki przekładowe, historia, metodologia
Keywords in Englishbibliography, Polish lexicography, bilingual and monolingual dictionaries, history, methodology
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 3310 Linguistics and Language
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie różnorodnych zastosowań tworzonych baz faktograficznych w po - staci usystematyzowanych, zaopatrzonych w latentne informacje, bibliografii polskich słowników prze - kładowych obejmujących 136 języków obcych. Bazy bibliograficzne są fundamentem całościowego bądź specjalizowanego opisu analitycznego dziejów słownikarstwa narodowego (ich rekonstrukcji), w tym jego poszczególnych działów, których obiektem są języki obce (klasyczne, nowożytne, wymarłe, skonstruowane, czyli tzw. „sztuczne”). Analiza zebranego w nich materiału umożliwia leksykografom redatacje początków danego działu słownikarstwa. Bibliografie stanowią punkt wyjścia do tworzenia podstaw naukowych komparatystyki leksykograficznej. Usystematyzowane językowo, chronologicznie i/lub dziedzinowo bibliografie stanowią ważkie, a zarazem miarodajne narzędzie opisu rozwoju historycznego leksykografii rodzimej, a także obiektywne narzędzie przeprowadzenia wieloaspektowych ocen jej obecnego stanu i dorobku zarówno w aspekcie kwantytatywnym, jak i kwalitatywnym.
DOIDOI:10.17651/bptj.74.10
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?