Osobliwości sieci społecznych. Networking w procesie poszukiwania pracy

Marta Michałowska

Abstract

Sesje networkingowe to niemal stały element konferencji biznesowych na całym świecie, który staje się równie modny w polskich realiach. Zasadniczo samo zjawisko budowania sieci kontaktów może przynosić realne korzyści dla poszczególnych osób, jednak opieranie się wyłącznie o system rekomendacji może w dłuższej perspektywie prowadzić do patologii na rynku pracy, takich jak nierówny dostęp do ofert wakatów, nepotyzm czy kolesiostwo. W niniejszym skupiono się na omówieniu cech sieci społecznych, w których zakorzenione jest zjawisko networkingu, czyli świadomego budowania sieci kontaktów, a także spróbowano omówić zarówno możliwości, jak i zagrożenia związane z wykorzystaniem rekomendacji w procesie poszukiwania pracy. W artykule wykorzystano literaturę dotyczącą społeczeństwa sieci, rynku pracy oraz publikacje poruszające zagadnienie networkingu.
Author Marta Michałowska (FSS / IPSJ)
Marta Michałowska,,
- Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Other language title versionsPeculiarities of social networks. Networking in the job search process
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages61-69
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnetworking, społeczeństwo sieci, zatrudnienie, socjologia pracy, poszukiwanie pracy
Keywords in Englishnetworking, network society, employment sociology of work and employment, job search
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.005.6511
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8924/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back