Codzienność wsi po transformacji ("Opowieści galicyjskie" Andrzeja Stasiuka i "Rodzina Jołtyszewów" Romana Senczina)

Artur Nowaczewski

Abstract

The rural areas, remaining on the periphery of the power centres' interests, especially strongly felt the effect of the systemic transformation. This crisis had a significant impact not only on the economic issues, but also on the family and neighbour relationships, since communism had damaged the harmony of human coexistence with nature and relations inside the local communities. The author presents a look at the rural daily life of the late twentieth century in Poland and Russia using examples of "Tales of Galicia" by Andrzej Stasiuk and "The Yeltyshevs" by Roman Senchin - books describing the reality of the countryside in each of the countries. A comparison of these two works reveals significant differences in the ways of capturing reality of the countryside in Poland and Russia.
Author Artur Nowaczewski (FL/PPP)
Artur Nowaczewski,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versionsДеревенская повседневность после трансформации ("Галицкие рассказы" Анджея Стасюка и "Елтышевы" Романа Сенчина)
Everyday life in the countryside after the systemic transformation in Andrzej Stasiuk's "Tales of Galicia" and Roman Senchin’s "The Yeltyshevs"
Journal seriesPrzegląd Rusycystyczny, ISSN 0137-298X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No 2 (170)
Pages71-85
Publication size in sheets0.70
Abstract in PolishWieś szczególnie mocno odczuła skutki transformacji ustrojowej, pozostając na peryferiach zainteresowania władz centralnych. Kryzys dotknął nie tylko gospodarkę, ale także relacje rodzinne i sąsiedzkie, ponieważ komunizm naruszył harmonię koegzystencji człowieka z naturą i lokalną społecznością. Autor artykułu rozpatruje różne aspekty wiejskiej codzienności końca XX wieku w Polsce i Rosji na przykładzie "Opowieści galicyjskich" Andrzeja Stasiuka i "Rodziny Jołtyszewów" Romana Senczina. Analiza komparatystyczna pozwala na wyodrębnienie istotnych różnic w sposobach przedstawienia polskiej i rosyjskiej codzienności wsi.
DOIDOI:10.31261/pr.7785
URL https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7785
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 10-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?