Specyfika zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw w sektorze spożywczym

Agnieszka Szmelter

Abstract

The concept of closed-loop supply chain management is a very popular direction of research and companies' activities. It is associated with efforts like managing production residues (by-products and waste) in such a way as to minimize the level of waste transferred to landfills or incinerators. This article relates to the use of this concept in the food industry, which by its very nature, generates a lot of challenges for logistics management, also in the area of reverse flows. The article characterizes aforementioned concept and provides examples of its use in the food sector.
Author Agnieszka Szmelter (FE / DLog)
Agnieszka Szmelter,,
- Department of Logistics
Other language title versionsSpecifics of closed loop supply chain management in the food sector
Journal seriesLogistyka Odzysku, ISSN 2083-6422, (B 6 pkt)
Issue year2016
No3 (20)
Pages20-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzamknięta pętla, logistyka, łańcuch dostaw, logistyka zwrotna, sektor spożywczy, FMCG
Keywords in Englishclosed loop, logistics, supply chain management, reverse logistics, food sector, FMCG
Abstract in PolishKoncepcja zarządzania zamkniętą pętlą łańcucha dostaw jest bardzo popularnym kierunkiem badań oraz działań przedsiębiorstw. Wiąże się ze skupieniem wysiłków m.in. na zagospodarowaniu pozostałości produkcyjnych (produktów ubocznych i odpadów) w taki sposób, aby zminimalizować poziom odpadów przekazywanych na wysypiska lub do spalarni. Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania tej koncepcji w przemyśle spożywczym, który z racji swojej specyfiki generuje wiele wyzwań dla zarządzania logistyką, również w sferze ponownego zagospodarowania. W artykule scharakteryzowano wspomnianą koncepcję i przedstawiono przykłady jej zastosowania w sektorze spożywczym.
URL http://logistyka-odzysku.pl/wp-content/uploads/LO20_net.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiWersja w języku angielskim s. 81-86
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back