Zastosowanie informacji zwrotnej jako narzędzia motywacji pracowników na przykładzie banków

Renata Leśniak

Abstract

Purpose: Currently, banks are much focused on their sales performance and effective operation, which makes their managers’ level of motivation a key issue. Feedback has a positive impact on employee motivation if applied suitably. Feedback applies to the eval-uation of an employee’s work performance and his or her contribution to the organisation. Methodology: This article shows the results of an empirical study. The interview was conducted with managers working in Polish banks. The main aim of this study was to find out how managers use feedback, how well they are prepared for using this tool and how they rate the usability of feedback in everyday work. This problem is closely related to the widespread evaluation process developed by banks to assess the work performance of their employees. Findings: The interview shows that regular feedback faces several obstacles, includ-ing mainly excessive workload for managers, lack of knowledge of feedback techniques and prejudice against feedback. In spite of that, feedback is judged positively in the con-text of motivation, especially, if used regularly and designed for the individual employee.
Author Renata Leśniak (FE)
Renata Leśniak,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsFeedback as a tool of employee motivation in banks
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol9
No1
Pages35-49
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishfeedback, informacja zwrotna, oceny pracownicze, motywacja
Keywords in Englishfeedback, employee evaluation, motivation
Abstract in PolishCel: Koncentracja współczesnych banków na wynikach sprzedażowych i efektywności działania sprawia, iż istotne stają się umiejętności menadżerów, związane z motywowaniem podwładnych. Jednym z elementów, mogących pozytywnie wpływać na poziom motywacji pracownika jest, odpowiednio stosowana, informacja zwrotna na temat jego pracy. Metoda: Publikacja przedstawia wyniki wywiadu, którego uczestnikami byli menadżerowie zatrudnieni w kilku polskich bankach. Każdemu z nich zadane zostały te same, zebrane w kwestionariuszu ankietowym, pytania. Najważniejszym celem badania było ustalenie, jak szefowie korzystają z narzędzia, jakim jest feedback, jak dobrze – teoretycznie i praktycznie – są do tego procesu przygotowani, jak oceniają przydatność tegoż instrumentu. Poruszana problematyka wypływa z upowszechnianego w bankach zwyczaju regularnych ocen pracowniczych oraz systematycznego monitorowania wyników pracy podwładnych. Wyniki: Okazuje się, że regularnemu stosowaniu informacji zwrotnej przeszkadza szereg różnych obowiązków menadżerskich, niska i mało usystematyzowana znajomość jej technik, a także narosłe wokół feedbacku uprzedzenia. Pomimo to, narzędzie jest oceniane jako przydatne w motywowaniu, szczególnie, jeśli menadżer stosuje je często, regularnie i w sposób indywidualnie dobrany do danego pracownika.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.1.04
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/655
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Lesniak_Renata_Zastosowanie_informacji_zwrotnej_jako_narzedzia_motywacji_2018.pdf 704.97 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaCC BY Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?