Coprinopsis rugosomagnispora: a distinct new coprinoid species from Poland (Central Europe)

Błażej Gierczyk , Pamela Rodriguez-Flakus , Marcin Pietras , Mirosław Gryc , Waldemar Czerniawski , Marcin Piątek

Abstract

A new coprinoid fungus, Coprinopsis rugosomagnispora, is described from Poland (Central Europe). Its macromorphological characters are similar to species belonging to the subsection Nivei of Coprinus s.l. However, C. rugosomagnispora has unique micromorphological characters: very large, ornamented spores, voluminous basidia and cystidia, and smooth veil elements. The large spores and pattern of spore ornamentation (densely pitted) make this species unique within all coprinoid species described so far. The structure (arrangement and shape) of veil elements in C. rugosomagnispora is intermediate between members of the subsections Nivei and Lanatuli of Coprinus s.l. Molecular phylogenetic analyses, based on single-locus (ITS) maximum likelihood and Bayesian evolutionary trees recovered C. rugosomagnispora within a lineage containing species having morphological characters of the subsection Lanatuli (though within the so-called Atramentarii clade) that contradicts its morphological similarity to members of the subsection Nivei.
Autor Błażej Gierczyk
Błażej Gierczyk
-
, Pamela Rodriguez-Flakus
Pamela Rodriguez-Flakus
-
, Marcin Pietras (WB / KTRiOP)
Marcin Pietras
- Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
, Mirosław Gryc
Mirosław Gryc
-
, Waldemar Czerniawski
Waldemar Czerniawski
-
, Marcin Piątek
Marcin Piątek
-
Inne wersje tytułu
Tytuł czasopisma/seriiPlant Systematics and Evolution, ISSN 0378-2697, (A 20 pkt)
Rok wydania2017
Tom303
Nr7
Paginacja915-925
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimAgaricales, Coprinopsis, coprinoid fungi, molecular phylogeny, spore ornamentation, taxonomy
Klasyfikacja ASJC1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics; 1110 Plant Science
DOIDOI:10.1007/s00606-017-1418-7
URL http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00606-017-1418-7.pdf
Języken angielski
LicencjaInny; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)20
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 20.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 1.079; Impact Factor WoS: 2017 = 1.452 (2) - 2017=1.359 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?