Konstytucyjne (i pozakonstytucyjne) przesłanki zakazu retroaktywności prawa

Jacek Wiewiorowski

Abstract

Text discusses the historical background and the meaning of the ban of retroactivity - expressed by the most popular Polish legal latin maxim lex retro non agit (“law does not apply retroactively”) - according to Polish Constitution of 1997. Author also deduces possible roots of its common approval in the light of natural and social sciences researches in the field of naïve physics/folk physics - concerning the nature of time and the relation between the phenomenon of law and physical reality, and memetics - concerning the spread of the idea of prohibition of retroactive law in legal traditions and the evolutionary roots of the idea of justice and respect of traditions among Humans (especially according to Moral Foundations Theory).
Author Jacek Wiewiorowski (FLA/ZPRz)
Jacek Wiewiorowski,,
- Zakład Prawa Rzymskiego
Pages441-453
Publication size in sheets0.60
Book Gajda Agnieszka, Grajewski Krzysztof, Rytel-Warzocha Anna, Uziębło Piotr, Wiszowaty Marcin Michał (eds.): Konstytucjonalizm polski: refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-969-3, 1473 p.
Keywords in Polishzakaz retroaktywności, lex retro non agit, polska konstytucja z 1997 r., naive physics/folk physics, memetyka, korzenie moralności
Keywords in Englishban of retroactivity, lex retro non agit, Polish Constitution of 1997, naive physics/folk physics, memetics; the roots of morality
Abstract in PolishTekst omawia historyczne korzenie i znaczenie zakazu retroaktywności - wyrażonego w popularnej polskiej maksymie prawniczej 'lex retro no agit' ('ustawa nie działa wstecz')- według Konstytucji RP z 1997 r. Autor rozważa również przyczyny jej popularności w świetle odkryć nauk przyrodniczych i społecznych dotyczących naïve physics/folk physics - na temat pojmowaniu czasu i jego relacji miedzy prawem i rzeczywistością fizyczną, oraz memetyki - na temat upowszechnienia zakazu retroaktywności w tradycji prawnej a także ewolucyjnych korzeni idei sprawiedliwości i szacunku dla tradycji wśród ludzi (zwłaszcza według Moral Foundations Theory).
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 26-05-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?