Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami

Halina Czubasiewicz , Piotr Grajewski

Abstract

The article presents the concepts of empowerment and possibilities of its use in management of organisations. It formulates the idea of empowerment in the developed phase and identifies the conditions of operation of an organization related to the implementation of this concept in management practice. It proposes the identification of the level of empowerment in the organization, which constitutes the basis for the activities aimed at the use of empowerment in management of organisations.
Autor Halina Czubasiewicz (WZ/IOiZ/ZZP)
Halina Czubasiewicz
- Zakład Zarządzania Personelem
, Piotr Grajewski (WZ/IOiZ/ZSZ)
Piotr Grajewski
- Zakład Systemów Zarządzania
Inne wersje tytułuThe concept of empowerment in management of organisations
Tytuł czasopisma/seriiStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Nr162
Paginacja153-173
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1,00
Słowa kluczowe w języku polskimempowerment, innowacyjność, twórczość pracowników, upełnomocnienie
Słowa kluczowe w języku angielskimempowerment, innovativeness, staff creation
Streszczenie w języku polskimArtykuł prezentuje koncepcje empowermentu i możliwość wykorzystania jej w zarządzaniu organizacjami. Sformułowano w nim istotę empowermentu w fazie rozwiniętej oraz zidentyfikowano warunki funkcjonowania organizacji związane z wdrożeniem tej koncepcji do praktyki zarządzania. Zaproponowano identyfikację poziomu empowermentu w organizacji, co jest podstawą działań zmierzających do wykorzystania empowermentu w zarządzaniu organizacjami.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/162.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-06-15)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?