Delegowanie członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządu

Grzegorz Sikorski

Abstract

Delegating members of the supervisory board to temporarily perform the duties of members of the management boardis a common practical solution in the field of limited companies. Meanwhile, the legislator provided for such powers of the supervisory board only in relation to a joint-stock company. It seems that this is justified by practical needs that arise in relation to the functioning of a limited company. Legal relationship of the limited liability company argues that such a power of the supervisory board should also be owned by this company. The purpose of this article is to analyze the admissibility of using the institution of delegating members of the supervisory board to temporarily perform management functions in a limited liability company and finding legal arguments for such a solution.
Author Grzegorz Sikorski (FLA / DCPIL)
Grzegorz Sikorski,,
- Department of Commercial and Private International Law
Other language title versionsDelegating a member of the supervisory board of a limited company to the management board
Journal seriesPrzegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, ISSN 0137-5490, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No10
Pages21-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrada nadzorcza, zarząd, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, delegowanie członka rady nadzorczej, zawieszanie w czynnościach członków zarządu
Keywords in Englishsupervisory board, management board, limited liability companies, delegation of a member of the supervisory board, suspension of management board members
Abstract in PolishDelegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu jest często spotykanym rozwiązaniem praktycznym na gruncie spółek kapitałowych. Ustawodawca takie uprawnienie rady nadzorczej przewidział tylko w odniesieniu do spółki akcyjnej. Wydaje się, że jest to uzasadnione potrzebami praktycznymi, jakie powstają w odniesieniu do funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosunek prawny spółki z o.o. przemawia za tym, aby takie uprawnienie rady nadzorczej było też udziałem tej spółki. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie dopuszczalności zastosowania instytucji delegowania członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zarządu w spółce z o.o. i znalezienie argumentów prawnych przemawiających za takim rozwiązaniem.
DOIDOI:10.33226/0137-5490.2019.10.3
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?