Znaczenie Ameryki Łacińskiej w gospodarce światowej

Eugeniusz Gostomski , Tomasz Michałowski

Abstract

The aim of the paper is to identify factors that have driven and inhibited the economic development in Latin America in the new century. The authors, using descriptive and statistical methods of analysis, present the demographic factors of development in Latin America, natural resources and economic policies in Latin American countries. They analyze the economic development of Latin American countries, foreign trade and foreign direct investment in the region. They also outline the prospects for the development of Latin America. The authors argue that despite the slowdown in economic growth in some Latin American countries, the region has huge potential for further development.
Author Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
, Tomasz Michałowski (FE / IIB)
Tomasz Michałowski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe role of Latin America in the world economy
Pages420-435
Publication size in sheets0.9
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in EnglishLatin America, world economy, development
Abstract in PolishCelem opracowania jest wskazanie czynników, które dynamizowały i hamowały rozwój gospodarczy w krajach Ameryki Łacińskiej w nowym stuleciu. Autorzy, używając opisowych i statystycznych metod analizy, przedstawiają demograficzne czynniki rozwoju Ameryki Łacińskiej, zasoby naturalne krajów regionu oraz politykę gospodarczą państw latynoskich. Dokonują analizy rozwoju gospodarczego krajów latynoskich, handlu zagranicznego i bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Ameryce Łacińskiej, nakreślają również perspektywy rozwoju tego regionu. Autorzy dowodzą, że mimo spowolnienia dynamiki rozwoju gospodarczego w części krajów Ameryki Łacińskiej region dysponuje olbrzymim potencjałem rozwoju.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back