Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich

Hanna Klimek , Marta Wawrowska

Abstract

Seaports are important elements of international and national transport systems. As such, they represent attractive locations for conducting a broad range of economic activities, mainly related to cargo handling, vehicles and passengers. Since the earliest times, they have also been an attractive place to locate commercial operations. Institutions related to the commercial functions of ports are Duty-Free Zones. The aim of the article is to present them as places that are particularly favourable to the development of international trade, offering numerous benefits and conveniences. In particular, the article focuses on the presentation of three Free Zones which since the mid-1990s continue to operate in Polish seaports.
Author Hanna Klimek (FE / IMTST)
Hanna Klimek,,
- Institute of Maritime Transport and Seaborne Trade
, Marta Wawrowska
Marta Wawrowska,,
-
Other language title versionsThe institution of duty-free zones in Polish seaports
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No2
Pages17-36
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishport morski, wolny obszar celny, cło
Keywords in Englishseaport, duty free zone, duty
Abstract in PolishPorty morskie, jako ważne elementy międzynarodowych i krajowych systemów transportowych, stanowią atrakcyjne miejsca dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, związanej głównie z obsługą ładunków oraz przewożących je środków transportu (a także pasażerów). Od najdawniejszych czasów były też ośrodkami atrakcyjnymi dla lokowania działalności handlowej. Instytucjami związanymi z realizacją funkcji handlowej portów są wolne obszary celne. Celem artykułu jest przedstawienie ich jako miejsc szczególnie sprzyjających rozwojowi handlu międzynarodowego, oferujących liczne korzyści i udogodnienia, a w szczególności zaprezentowanie trzech tego typu obiektów od połowy lat 90. XX wieku nieprzerwanie funkcjonujących w polskich portach morskich.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/06/2_H_Klimek_M_Wawrowska_WG_2_2017_GM.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back