Postępowanie nieprocesowe w sprawach o ustanowienie i podział funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie

Iwona Zużewicz-Wiewiórowska

Abstract

The article discusses the rules for judicial proceedings in cases for the establishment and distribution of a fund for limiting liability for maritime claims as they are set out in the Maritime Code and the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC 1996). The author presented the basic convention principles regarding the constitution of the fund and related effects as well as the issue of their interpretation and application in national law of selected countries parties of the convention. The article discusses the regulation of the main stages of the fund proceeding in the Polish civil procedure.
Author Iwona Zużewicz-Wiewiórowska (FLA / DML)
Iwona Zużewicz-Wiewiórowska,,
- Department of Maritime Law
Other language title versionsNon-contentious proceedings on constitution and distribution of the maritime claims limitation fund
Journal seriesPrawo Morskie, ISSN 0860-7338, (0 pkt)
Issue year2019
Vol36
Pages37-62
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishfundusz ograniczenia odpowiedzialności, ustanowienie funduszu, ograniczenie odpowiedzialności, roszczenia morskie, konwencja LLMC 1996
Keywords in Englishlimitation fund, constitution of the fund, limitation of liability, maritime claims, LLMC 1996
Abstract in PolishW artykule przedstawiono określone w kodeksie morskim oraz w konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie (LLMC 1996) reguły postępowania sądowego w sprawach o ustanowienie i podział funduszu ograniczenia odpowiedzialności za roszczenia morskie. Autorka zaprezentowała podstawowe zasady konwencyjne dotyczące ukonstytuowania funduszu i związanych z tym skutków oraz problematykę ich wykładni i stosowania w prawie krajowym wybranych państw uczestniczących w konwencji. W artykule omówiono uregulowanie zasadniczych etapów przebiegu postępowania funduszowego w polskiej procedurze cywilnej.
DOIDOI:10.24425/pm.2019.131053
URL http://journals.pan.pl/dlibra/publication/131053/edition/114462/content
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?