Znaczenie polityki redystrybucyjnej dla poziomu zróżnicowania dochodowego w krajach OECD

Anita Szymańska

Abstract

The study presents the main facts related to the formation of income inequalities in 21 OECD countries in the years 2005–2015. The main interest was to examine whether countries with higher market inequalities use a larger scope of redistributive policy and whether these measures cause the limitation of the range between countries generated by the market income differentiation. Finally, it was found that the decisive influence on the shape of the tax-benefit policy is primarily due to the idiosyncratic socio-economic model in individual countries, while the market income diversification is definitely less significant.
Author Anita Szymańska (FE/DEP)
Anita Szymańska,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsThe importance of the tax-benefit policy for the level of income inequality in OECD countries
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3, cz. 2
Pages305-318
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishnierówności dochodowe, redystrybucja, polaryzacja, ubóstwo
Keywords in Englishincome inequality, redistribution, polarization, poverty
Abstract in PolishW opracowaniu przedstawiono najważniejsze fakty związane z kształtowaniem się nierówności dochodowych w 21 krajach OECD w latach 2005–2015. Głównym przedmiotem zainteresowania było zbadanie czy kraje, w których występują wyższe nierówności w rozkładzie dochodów rynkowych, stosują większy zakres polityki redystrybucyjnej oraz czy te działania powodują ograniczenie rozpiętości pomiędzy krajami generowane przez rynkowe zróżnicowanie dochodów. Ostatecznie stwierdzono, że decydujący wpływ na kształt polityki podatkowo-transferowej mają przede wszystkim modele społeczno-gospodarcze funkcjonujące w poszczególnych krajach, w zdecydowanie mniejszym stopniu zaś pierwotne zróżnicowanie dochodów.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Szymanska_Anita_Znaczenie_polityki_2018.pdf Szymanska_Anita_Znaczenie_polityki_2018.pdf 834,57 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?