Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Grupy Wyszehradzkiej

Grzegorz Szczodrowski

Abstract

The aim of this paper is the general assessment of changes in the international competitiveness of the Visegrad Group economies in 2016 in relation to 2005. The countries of the Visegrad Group - the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland – have been analyzed for several reasons. They started the market transformation at a similar time, became members of the EU on May 1, 2004, are a geographically compact block in Central Europe and are often compared on many areas. Methodology. The study uses basic, secondary data available in WEF Global Competitiveness Reports, IMD Global Competitiveness Yearbooks and The World Bank Doing Business Reports. Data from 2016 are compared with 2005, the first full year of membership in the EU. Findings. Review of these rankings shows that not all countries have succeeded in strengthening their economies in the discussed period to improve their international competitiveness. The article ends with a summary of the conclusions resulting from the presented analysis.
Author Grzegorz Szczodrowski (FE / DEP)
Grzegorz Szczodrowski,,
- Department od Economic Policy
Other language title versionsThe international competitiveness of the Visegrad Group Economies
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol9
No2
Pages15-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrankingi konkurencyjności, gospodarka Polski, Grupa Wyszehradzka
Keywords in Englishcompetitiveness rankings, Polish economy, Visegrad Group
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie i ogólna ocena kierunku zmian konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Kraje te są porównywane ze sobą, ze względu na to, że w podobnym czasie zaczęły przemiany rynkowe, w tym samym czasie stały się członkami Unii Europejskiej i stanowią zwarty geograficznie blok krajów w Europie Środkowej. W konsekwencji, potencjalni inwestorzy analizują zachodzące zmiany, aby podejmować optymalne decyzje w zakresie wyboru miejsca działalności gospodarczej. Analiza dotyczy roku 2016, w odniesieniu do pierwszego, pełnego roku członkostwa w UE, czyli 2005. Metoda. W celu względnej porównywalności, posłużono się głównymi danymi z rankingów: WEF Global Competitiveness Report, IMD World Competitiveness Yearbook oraz sporządzanego przez Bank Światowy Doing Business Report. Wyniki. Analiza rankingów ukazuje, że nie wszystkim krajom udało się w omawianym okresie na tyle wzmocnić swoje gospodarki, aby polepszyć międzynarodową konkurencyjność. W zakończeniu przedstawiono wnioski, wynikające z przeprowadzonych analiz.
DOIDOI:10.26881/wg.2018.2.02
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/wg/article/view/650
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Szczodrowski_Grzegorz_Miedzynarodowa_konkurencyjnosc_gospodarek_2018.pdf 451.23 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?