Marnotrawstwo żywności w zakładach żywienia zbiorowego

Ewa Malinowska , Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Abstract

Food waste are the result of economic, technical and cultural factors. The idea of sustainable production as well as sustainable consumption are very significant for the creation of waste. According to Eurostat all stages of the food production and distribution chain are the sources for food waste in the European Union. The main source of waste are; household, food processing and gastronomy. According to literature the main reason of food waste in catering facilities are; the lack of choice in choosing the size of meal, too large portion of meal, too large inventory of semi-finished products, products, meals, that are not suitable with consumer requirements. Otherwise the situation is with the collective food facilities (type closed) as kindergartens. The research results show that in kindergartens there are no way of eliminating food waste due to the specificity of the customer. The main reasons of food waste in kindergartens are the eating habits that children learn at home.
Author Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Małgorzata Szymańska-Brałkowska (FM / DBE / QEMU)
Małgorzata Szymańska-Brałkowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsFood waste in catering facility
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol25
No9
Pages594-607
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmarnotrawstwo żywności, gastronomia, zakłady żywienia zbiorowego
Keywords in Englishfood waste, gastronomy, catering facility
Abstract in PolishStraty i marnowanie żywności są wynikiem czynników gospodarczych, technicznych i kulturowych. Kluczową ideą dla powstawania marnotrawstwa stała się idea zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Według Eurostatu źródłami marnotrawstwa żywności w UE są wszystkie etapy łańcucha produkcji i dystrybucji żywności. Głównym źródłem powstania strat są gospodarstwa domowe, przetwórstwo oraz gastronomia. Według literatury, do głównych przyczyn powstawania start żywności w placówkach gastronomicznych zalicza się brak wyboru wielkości porcji, duże porcje serwowanych dań, zbyt duże zapasy półproduktów, produktów, posiłków, które są niedopasowane do preferencji konsumentów. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, jakim są stołówki w przedszkolach i szkołach. Wyniki badań przedstawiają, że w tego rodzaju placówkach nie ma możliwości wyeliminowania marnotrawstwa żywności ze względu na specyfikę konsumenta. Do głównych przyczyn marnotrawstwa w żywieniu dzieci w przedszkolach i szkołach należą zwyczaje żywieniowe, które nabywane są w domach.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?