Marka jako źródło konkurencyjności banków w Polsce

Justyna Rutecka

Abstract

Competition companies enterprises in every sector of the economy. In the age of twenty-first century all parties compete with each other for recognition and trust of customers. It is a tough challenge especially in the banking services sector. These institutions are not able to stand out in the market offer, because this is similar to competitors. High barriers to entry and a large number of entities that provide services similar to banks threaten these organizations. Currently on the market of banking services is proving to be an important brand. Distinguishing itself from the competition image and brand loyalty is a source of advantage for Polish banks. The building of a strong brand plays an important role such factors as internal communication-on company, advertising, business processes, quality, relations with investors and customers. Its construction is a challenge for many banks, because around it must focus on the whole strategy of the company.
Author Justyna Rutecka (FE)
Justyna Rutecka,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsBrand as a source of competitive banks in Poland
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No2
Pages121-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencja, konkurencyjność, bank, sektor bankowy, marka
Keywords in Englishcompetition, competitiveness, bank, banking, brand
Abstract in PolishKonkurencja towarzyszy przedsiębiorstwom w każdym sektorze gospodarki. W dobie XXI wieku wszystkie podmioty konkurują ze sobą o uznanie i zaufanie klientów. Jest to trudne wyzwanie zwłaszcza w sektorze usług bankowych. Instytucje te nie są w stanie wyróżnić się na rynku ofertą, ponieważ ta jest zbliżona do oferty konkurencji. Duże bariery wejścia na rynek oraz duża ilość podmiotów, które świadczą usługi podobne do usług banków zagraża tym organizacjom. Obecnie na rynku usług bankowych ważna okazuje się być marka. Odróżnienie się od konkurencji wizerunkiem i przywiązanie klienta do marki to źródła przewagi dla polskich banków. W budowie silnej marki ważną rolę odgrywają takie czynniki jak: komunikacja wewnętrzna firmy, reklama, procesy biznesowe, jakość, relacje z inwestorami czy klientami. Jej budowa jest wyzwaniem dla wielu banków, ponieważ wokół niej musi skupiać się cała strategia przedsiębiorstwa.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/06/8_J_Rutecka_WG_2_2016_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?