Wspólnota semantyczno-leksykalna języków europejskich. O monografii: А. А. Кретов, О. М. Воевудская, И. А. Меркулова, В. Т. Титов, "Единство Европы по данным лексики" (Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016, ss. 413 [1])

Katarzyna Wojan

Abstract

This article outlines the original research concept developed and applied by the Voronezh researchers, which brought both quantitative and qualitative results to the field of linguistic comparative research. Their monograph is devoted to the macrotypological unity of the lexical semantics of the languages in Europe. In addition, semantic stratification of Russian and Polish lexis has been analyzed. Their research concept is now known as the "lexical-semantic macrotypological school of Voronezh." Representatives of this school have created a new research field in theoretical linguistics – a lexical-semantic language macrotypology as a branch of linguistic typology. The monograph has been widely discussed and reviewed in Russia.
Autor Katarzyna Wojan (WF/IS)
Katarzyna Wojan
- Instytut Skandynawistyki
Inne wersje tytułuSemantic and lexical unity of European languages. About the monograph: "The Unity of Europe in the Light of Lexis" by А.А. Kretov, О.М. Voevudskaya, I.А. Merkulova, V.Т. Titov (Voronezh: VSU, 2016. 413 p. [1])
Tytuł czasopisma/seriiActa Polono-Ruthenica, ISSN 1427-549X, e-ISSN 2450-0844, (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Tom23
Nr2
Paginacja121-133
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,80
Słowa kluczowe w języku angielskimEuropean languages, lexicology, parametrization and stratification of lexis, semantic unity, semantic and lexical macrotype
Językpl polski
Punktacja (całkowita)13
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?