New media in prosumer activities in the international markets - the perspective of companies

Małgorzata Bartosik-Purgat , Joanna Bednarz

Abstract

The development of new technologies, expanding Internet access and Web 2.0 has led to the emergence of a new type of consumers. New technological solutions allow consumers to become active participants called prosumers engaged both in production and consumption activities. The main purposes of the paper are twofold: firstly, to identify the examples of new media which are tools in the prosumer process of companies' activities in the international marketplace, and secondly, to recognize relationships between new media usage and geographical regions. Data was gathered from individual depth interviews (IDI) conducted among 205 companies (FMCG) that operate on the Polish market and which are active internationally (e.g. Asia, Europe, North and South America, etc.). The main findings show the significance of companies’ websites and Facebook pages in prosumer activities: product personalization and consumers’ advice about the ideas for changes. An interesting result of this study showed the global significance of LSM (Local Social Media) use by companies for prosumer activities. This can be a result of LSM popularity on particularly the Asian markets. The results also prove the differences existing in relation to the cultural context that companies operate in. The findings can be implement by producers operating and offering their products to consumers coming from different geographical and cultural regions. They should listen to the markets and follow changes in consumer preferences, needs and behaviors that are influenced by technology and the Internet`s development.
Author Małgorzata Bartosik-Purgat
Małgorzata Bartosik-Purgat,,
-
, Joanna Bednarz (FE / IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
Pages365-375
Publication size in sheets0.5
Book 29th EBES Conference - Lisbon, October 10-12, 2019, Lisbon, Portugal: programme and abstract book, vol. 1, 2019, EBES Publications, ISBN 978-605-67622-9-1, 658 p.
Keywords in Polishnowe media, prosumpcja, marketing, rynki zagraniczne, przedsiębiorstwa
Keywords in Englishnew media, prosumption, marketing, international markets, companies Paper type Research paper
Abstract in PolishRozwój nowych technologii, rozszerzenie dostępu do Internetu i Web 2.0 spowodowały pojawienie się nowego segmentu konsumentów zwanych prosumentami, którzy są zarówno konsumentami, jak i producentami. Główne cele artykułu są dwojakie. Pierwszym jest zidentyfikowanie przykładów nowych mediów, które są narzędziami w procesie współpracy przedsiębiorstw z prosumentami na rynkach międzynarodowych. Po drugie celem jest rozpoznanie zależności pomiędzy wykorzystaniem nowych mediów a regionami w ujęciu geograficznym. Dane zebrano w wyniku indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), które przeprowadzono wśród 205 firm (FMCG) działających na polskim rynku i na arenie międzynarodowej (w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej itp.). Uzyskane wyniki wskazują na znaczenie stron internetowych firm i stron Facebooka w działaniach prosumentów (personalizacja produktów, porady konsumentów, pomysły zmian). Istotnym wnioskiem z tego badania jest wykazanie znaczenia lokalnych mediów społecznościowych we współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a prosumentami. Jest to zauważalne zwłaszcza na rynkach azjatyckich. Wyniki wskazują również na różnice występujące w kontekście kulturowym, w którym działają podmioty gospodarcze. Uzyskane wyniki mogą zostać wdrożone przez producentów oferujących swoje produkty konsumentom pochodzącym z różnych regionów geograficznych i kulturowych. Powinni oni śledzić zmiany preferencji, potrzeb i zachowań konsumentów, na które wpływa technologia i rozwój Internetu.
Languageen angielski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcepublisherList
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak recenzji
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?