Junípero Serra's canonization and its human rights implications

Grzegorz Welizarowicz

Abstract

the article I attempt to problematize the recent canonization of Junípero Serra, a Franciscan missionary and founder of the California missions. Proposing that Serra’s legend should be seen as part of California’s “fantasy heritage” the article contrasts the rhetoric of the Church with the historical studies, which reveal a radically different image of Serra, than the one, as the Church held it, of a humanitarian defender of the Indians. Citing the arguments of the opponents to this canonization the article reassesses the question of Serra’s responsibility for the genocide of the California Indians, and drawing from Giorgio Agamben, proposes that it was precisely the missionary padre who is responsible for the dramatic Indigenous population drop in the state. It is in this context that the Human Rights implications of this canonization are assessed. Serra’s sainthood is revealed as the breach of UN norms and treaties and a rejection of the injunction to pursue interepistemic parity between cultures.
Author Grzegorz Welizarowicz (FL / IEAS)
Grzegorz Welizarowicz,,
- Institute of English and American Studies
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol12
No2
Pages64-87
Publication size in sheets1.15
Abstract in PolishArtykuł jest próbą sproblematyzowania niedawnej kanonizacji hiszpańskiego franciszkanina Junípero Serry, założyciela kalifornijskich misji. Argumentując, że legenda Serry jest częścią tzw., „fantastycznego dziedzictwa” Kalifornii artykuł kontrastuje retorykę Kościoła z badaniami historyków, którzy odkrywają inny niż humanitarnego obrońcy Indian obraz Serry. Przywoławszy postulaty oponentów kanonizacji artykuł odnosi się do zarzutu odpowiedzialności Serry za ludobójstwo Indian kalifornijskich i, czerpiąc z Giorgio Agambena, stawia tezę, że to właśnie działania misjonarza przyczyniły się do dramatycznego spadku rdzennej populacji. Następie przedstawiona jest próba analizy implikacji tej kanonizacji pod kątem praw człowieka oraz zasad i traktatów ONZ. Kanonizacja ujawniona jest jako naruszenie elementarnych praw człowieka oraz zaprzeczenie wezwania do inter-epistemologicznego szacunku pomiędzy kulturami.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/498/171
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Welizarowicz_Grzegorz_Junipero_Serra's_ canonization_2017.pdf 1.77 MB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?