Konwertazy probiałkowe - rodzina proteaz serynowych o szerokim spektrum funkcji fizjologicznych

Izabela Małuch , Aleksandra Walewska , Emilia Sikorska , Adam Prahl

Abstract

A large group of secretory proteins involved in proper functioning of living organisms, is synthesized as inactive precursor molecules. Their biologically active forms are obtained as a result of numerous post-translational modifications. Some of these processes occur irreversibly, permanently changing the initial compound structure. An example of such modifications is catalytic treatment of proteins performed by pro - teolytic enzymes. Among five separate classes of these enzymes, the most numerous are serine proteases. Mammalian proprotein convertases (PCs), which include: furin, PC1/3, PC2, PACE4, PC4, PC5/6, PC7, PCSK9, SKI-1, represent serine endoproteases family. PCs play a key role in the activation of a number of precursor proteins causing formation of biologically active forms of enzymes, hormones, signaling molecules, transcription and growth factors. This article summarizes current state of knowledge on biosynthesis, structure and substrate specificity of PCs, identifies the relationship between location and intracellular activity of these enzymes, and their physiological functions in mammals.
Author Izabela Małuch (FCh / DOCh / PBSB)
Izabela Małuch,,
- Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów
, Aleksandra Walewska (FCh / DOCh / LChB)
Aleksandra Walewska,,
- Laboratory of Chemistry of Biopolymers
, Emilia Sikorska (FCh / DOCh / PBSB)
Emilia Sikorska,,
- Pracownia Badań Strukturalnych Biopolimerów
, Adam Prahl (FCh / DOCh / LChB)
Adam Prahl,,
- Laboratory of Chemistry of Biopolymers
Other language title versionsProprotein convertases - family of serine proteases with a broad spectrum of physiological functions
Journal seriesPostępy Biochemii, ISSN 0032-5422, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol62
No4
Pages472-481
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishproteazy serynowe, konwertazy probiałkowe, furyna
Keywords in Englishserine proteases, proprotein convertases, furin
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishDuża grupa białek wydzielniczych, których działanie odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu żywych organizmów, jest syntezowana w postaci nieaktywnych cząsteczek prekursorowych. Ich biologicznie czynne formy powstają w wyniku licznych modyfikacji potranslacyjnych. Niektóre spośród tych procesów zachodzą nieodwracalnie, trwale zmieniając budowę danego związku. Przykładem takiej modyfikacji jest m.in. katalityczna obróbka białek przebiegająca z udziałem enzymów proteolitycznych. Spośród pięciu wyodrębnionych klas tych enzymów, najliczniejszą grupę stanowią proteazy serynowe (EC 3.4.21). Przykładem endoproteaz serynowych są produkowane w organizmach ssaków konwertazy probiałkowe (PCs), do których należą: furyna, PC1/3, PC2, PACE4, PC4, PC5/6, PC7, PCSK9 i SKI-1. PCs odgrywają kluczową rolę w aktywacji wielu białek prekursorowych, prowadzącej do powstania biologicznie czynnych form enzymów, hormonów, cząsteczek sygnałowych, czynników transkrypcyjnych oraz czynników wzrostu. W niniejszym artykule podsumowano aktualny stan wiedzy na temat biosyntezy, struktury oraz specyficzności substratowej konwertaz probiałkowych. Wskazano również związek pomiędzy ekspresją tkankową, lokalizacją wewnątrzkomórkową i aktywnością tych enzymów, a rolą jaką pełnią w organizmach ssaków.
URL http://www.postepybiochemii.pl/pdf/4_2016/472-481.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 07-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 1
Citation count*1 (2020-02-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?