Udział turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym wybranych krajów Europy Wschodniej

Anna Semmerling

Abstract

Tourism is gaining importance in the development of economy. Countries of great attractiveness for tourists benefit from the income which contributes visibly to GDP. The aim of this articleis to analyze the role of foreign tourism in the economic development of selected countries. The study includes Eastern Europe countries such as: Belaruse, Ukraine, Georgia and Moldova. These countries have a number of natural and culture values which constitute a large tourist attractiveness. But political considerations influence negatively the development of tourism. The governments of selected countries use the potential of tourism to various extent. Therefore the participation of tourism in economic development is different in each selected country.
Author Anna Semmerling (FE)
Anna Semmerling,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsShare of foreign tourism in the development of economy on Eastern Europe countries
Journal seriesZeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, ISSN 1899-7228, (B 7 pkt)
Issue year2017
No19 (1)
Pages7-25
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishturystyka, turystyka zagraniczna, rozwój gospodarczy, PKB, państwa Europy Wschodniej
Keywords in Englishtourism, foreign tourism, economic development, GDP Eastern Europe countries
Abstract in PolishWspółcześnie turystyka traktowana jest jako jeden z priorytetowych sektorów w obszarze rozwoju gospodarczego. Kraje, które dostrzegają potencjał tkwiący w swojej atrakcyjności turystycznej lub umiejętnie kształtujące produkt turystyczny, odnotowują wysoki poziom wpływów do PKB. Celem artykułu jest analiza udziału turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Należy jednak zaznaczyć, że dobór próby miał charakter nietypowy. Nie uwzględniono tu bowiem głównych kierunków turystycznych. Analizie poddano państwa Europy Wschodniej, których wspólnym mianownikiem jest pozostawanie poza strukturami Unii Europejskiej. Do analizy wybrano: Republikę Białorusi, Ukrainę, Mołdawię oraz Gruzję (państwo położone na pograniczu Europy i Azji, jednak na tyle ciekawe i silnie związane z Europą, że warte głębszej analizy i wykorzystania do porównania). Wymienione państwa posiadają liczne walory przyrodnicze i kulturowe, które stanowią o ich dużej atrakcyjności turystycznej. Jednak uwarunkowania historyczne i polityczne wpływały bądź wpływają na udział turystki w rozwoju gospodarczym. Rządy wybranych państw w sposób bardzo różny postrzegają rolę turystyki zagranicznej w rozwoju gospodarczym. Niektóre z nich, jak Białoruś czy Ukraina, mają możliwość budowania gospodarki w oparciu o inne potencjały: energetyczny i przemysł. Jednak w przypadku Gruzji i Mołdawii widoczne jest to, jak ważną funkcję w najbliższej przyszłości powinna odgrywać turystyka.
URL http://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/dokpdf/zn/fulltext/zeszyt_naukowy_tir_nr_19.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back