Lichwa i sprawy majątkowe chrześcijan w świetle postanowień zachodniorzymskich zgromadzeń biskupich IV i V w.

Maciej Wojcieszak

Abstract

In this article I tried to prove that bishops from western part of Roman Empire in the IVth and Vth century were concerned about social problems like usury and property issues related to the acquisition of wealth. The bishops on their synods discussed many problems. Usury has been criticized on many synods. The bishops also took up matter of trade and simony. Christians were ordered to refrain from greed. Moreover, it was not allowed to enrich themselves unfairly and to sell a goods of Church. These problems were discussed. Especially usury was hard to eradicate, which proves next canons published by the next synods in the period of time. At the end, the best opinion about that issue was told by Jesus Christ: „It is written, ‘My house shall be a house of prayer,’ but you have made it a den of robbers” (Lc 19,47).
Autor Maciej Wojcieszak (WH)
Maciej Wojcieszak
- Wydział Historyczny
Tytuł czasopisma/seriiArgumenta Historica, ISSN 2353-0839, (0 pkt)
Rok wydania2016
Nr3
Paginacja124-137
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/argumentahistorica/article/view/3354
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Plik
Wojcieszak_Maciej_Lichwa_i_sprawy_majatkowe_2016.pdf 88.78 KB
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 04-11-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 04-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?