Zanieczyszczenie środowiska wodnego pozostałościami leków na terenie Polski

Daniel Wolecki , Jolanta Kumirska

Abstract

The level of pharmaceuticals consumption in Poland is one of the highest in Europe. Therefore, there is a high risk of exceeding safe environmental concentrations, which may influence the proper functioning of aquatic ecosystems. Moreover, the consumption of water containing drug residues, especially long term, may disturb the balance of bodily functions and lead of drug resistance. Despite this our knowledge about the concentrations of these drugs in the aquatic ecosystem of our country is very limited. The main aim of this article is to present the literature data on this topic.
Autor Daniel Wolecki (WCh / KAŚ / PAiDCh)
Daniel Wolecki
- Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej
, Jolanta Kumirska (WCh / KAŚ / PAiDCh)
Jolanta Kumirska
- Pracownia Analityki i Diagnostyki Chemicznej
Inne wersje tytułuThe water environment pollution with drug residues in Poland
Tytuł czasopisma/seriiLaboratorium-Przegląd Ogólnopolski, ISSN 1643-7381, (B 2 pkt)
Rok wydania2018
Nr3
Paginacja11-20
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimekosystem wodny, pozostałości farmaceutyków, skala zanieczyszczenia, obszar Polski
Słowa kluczowe w języku angielskimaquatic ecosystem, pharmaceutical residues, scale of pollution, area of Poland
Streszczenie w języku polskimPolska należy do grupy krajów o najwyższym poziomie konsumpcji leków w Europie. Istnieją zatem poważne obawy przekroczenia bezpiecznych stężeń środowiskowych, przez co mogą one zaburzać prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Korzystanie z wody zawierającej pozostałości leków, zwłaszcza w długiej perspektywie, może zaburzać równowagę w organizmie i przyczyniać się m.in. do zjawiska lekooporności u ludzi. Pomimo tego nasza wiedza na temat stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego naszego kraju pozostałościami leków jest bardzo ograniczona. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dostępnych informacji na ten temat.
Językpl polski , en angielski
Punktacja (całkowita)2
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 2.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
UwagiTekst równoległy pol., ang.
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?