Rola sterowania ryzykiem kredytowym w zarządzaniu portfelami kredytowymi w polskim sektorze bankowym

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

Purpose – The paper presents the results of research that are the introduction to development of the new credit risk control procedure in commercial banks. The article presents methods of dealing with risk, which are based on techniques of transferring and limiting individual credit risk and on diversification and limiting credit portfolio. Design/Methodology/approach – The described results are partial and are a part of a broader research conducted by the author in this matter. As the basic methods of analysis and conclusions adopted deduction and induction. Findings – Banks, while selecting risk control strategy, opt for such decisions, which give the ability to effectively manage the risks in the credit activity. Originality/value – The choice of risk control instruments was made selectively among the 30 analyzed financial indicators.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsThe role of credit risk control in mamaging credit portfolios in the Polish banking sector
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842, e-ISSN 2300-4460 [], (B 9 pkt)
Issue year2014
No65
Pages647-657
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsterowanie ryzykiem, portfel kredytowy, instrumenty
Keywords in Englishrisk control, credit portfolio, instrument
Abstract in PolishCel – W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiące wstęp do wypracowania nowej procedury sterowania ryzykiem kredytowym w bankach komercyjnych. Przedstawiono metody działania wobec ryzyka, oparte na technikach transferu i limitowania ryzyka pojedynczych kredytów oraz rozproszenia i limitowania portfela kredytowego. Metodologia badania – Opisane wyniki badań mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora w tym przedmiocie. Jako podstawowe metody analizy i formułowania wniosków przyjęto dedukcję oraz indukcję. Wynik – Banki, wybierając strategię sterowania ryzykiem, decydują się na takie decyzje, które dają możliwość efektywnego zarządzania ryzykiem w działalności kredytowej. Oryginalność/wartość – Wybór instrumentów sterowania ryzykiem został dokonany wybiórczo spośród 30 analizowanych wskaźników finansowych.
URL http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/65-2014/FRFU-65-647.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 7.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back