Metoda luk w ocenie poziomu jakości usług kosmetycznych

Ewa Malinowska , Kamila Domżalska

Abstract

The aim of the research presented in this study is the assessment of the level of quality of services provided by selected cosmetic institute from Tricity. The Servqual method was used to determine the level of quality. The results of the study indicate that the biggest gap between the expectation of the client and his perception of services of cosmetic institute were for the following features: price and location, the smallest for the individual approach to the customer. For the reduction of the general level of quality of researched services to the greatest extent affect the following areas: reliability, accuracy and conscientiousness of staff and the attractiveness of the offer.
Author Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Kamila Domżalska
Kamila Domżalska,,
-
Other language title versionsMethod gaps in the assessment of the level of quality cosmetic services
Journal seriesPrzedsiębiorstwo we Współczesnej Gospodarce - Teoria i Praktyka , ISSN 2084-6495, (B 6 pkt)
Issue year2016
No2 (17)
Pages65-81
Publication size in sheets1
Keywords in PolishServqual, usługi kosmetyczne, jakość
Keywords in EnglishServqual, cosmetic service, quality
Abstract in PolishCelem badań przedstawionych w artykule jest ocena poziomu jakości usług świadczonych przez jeden z trójmiejskich salonów kosmetycznych. Do określenia poziomu jakości zastosowano metodę Servqual. Wyniki badań wskazują, że największą rozbieżność pomiędzy oczekiwaniem klienta a jego postrzeganiem w ramach usługi kosmetycznej zanotowano dla cech: cena i lokalizacja usługi, najmniejszą zaś dla indywidualnego podejścia usługodawcy do klienta. Na obniżenie ogólnego poziomu jakości badanej usługi w największym stopniu wpływają cechy zaliczane do obszaru solidność: dokładność i sumienność pracowników oraz atrakcyjność oferty.
DOIDOI:10.19253/reme.2016.02.005
URL http://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/49689197/REME_17_%282-2016%29-Art5.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?