Modlitwy Sørena Kierkegaarda do Boga-Ojca. Odsłanianie znaczeń

Hieronim Chojnacki

Abstract

The article deals with some longer prayers coming from nearly one hundred of Søren Kierkegaard’s prayers. Focus on selection let us learn about religious content and avery intimate tone in which Kierkegaard’s homo oransspeaks to God, the Father. In the literary analysis of texts itself Itry to find out the most important issues, meanings and senses, expressed by Danish philosopher whose central problem was that of becoming a Christian.
Author Hieronim Chojnacki (FL / ISS)
Hieronim Chojnacki,,
- Institute of Scandinavian Studies
Other language title versionsSøren Kierkegaard‘s prayers to God, the Father. Exposing meanings
Journal seriesUniversitas Gedanensis, ISSN 1230-0152, (B 5 pkt)
Issue year2018
Vol31
No55
Pages25-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodlitwa, chrześcijaństwo, Bóg, jednostka, analiza literacka
Keywords in Englishpray, Christianity, God, individual, criticism
Abstract in PolishArtykuł to ogląd i analiza kilku dłuższych modlitw pochodzących ze zbioru niespełna 99 tekstów Sørena Kierkegaarda. Skupienie uwagi na wyborze pozwala rozpoznać zawartość treściową oraz osobisty ton wypowiedzi, w których Kierkegaardowski homo orans przemawia do Boga-Ojca. W tej literackiej analizie tekstu autor próbuje odnaleźć najważniejsze problemy, znaczenia i sensy wysłowione przez duńskiego filozofa, dla którego centralnym zadaniem było stawanie się chrześcijaninem.
URL https://www.universitasgedanensis.pl/images/Universitas_Gedanensis/Universitas_Gedanensis_55.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?