Wpływ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na wizerunek turystyczny Obwodu Kaliningradzkiego

Julia Dunaj , Dominika Studzińska

Abstract

Many countries and cities seek the organization of great sports events because of its impact on the economy and society of the hosting country/region. In this article, we seek to answer the question whether the FIFA World Cup, which took place in 2018 in Russia, influenced a change in the tourist image of the Kaliningrad Oblast. The enclave is not a popular tourist destination; therefore the organization of the World Cup in Russia, including Kaliningrad, was an opportunity for the region. However, a question remains as to whether Kaliningrad used this chance appropriately. For this purpose, a survey was conducted among tourists who visited Kaliningrad during the 2018 World Cup.
Author Julia Dunaj
Julia Dunaj,,
-
, Dominika Studzińska (FOG / IG / DS-EG)
Dominika Studzińska,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
Other language title versionsImpact of the 2018 FIFA World Cup on the tourist image of the Kaliningrad Oblast
Journal seriesPrace Geograficzne, ISSN 1644-3586, e-ISSN 2083-3113, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No156
Pages35-53
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishwielkie imprezy sportowe, turystyka, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Obwód Kaliningradzki
Keywords in Englishmega-events, tourism, FIFA World Cup, Kaliningrad Oblast
Abstract in PolishWiele państw i miast zabiega o organizację wielkich wydarzeń sportowych, bowiem badania potwierdzają, że przynoszą one szereg korzyści finansowych oraz poprawiają wizerunek regionów, w których odbywają się wydarzenia sportowe. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które odbyły się w 2018 r. w Rosji wpłynęły na zmianę wizerunku turystycznego Obwodu Kaliningradzkiego. Enklawa nie stanowi popularnej destynacji turystycznej, dlatego organizacja MŚ 2018 w Rosji stanowiła szansę dla regionu. W artykule autorki podejmą próbę wykazania, że izolacja enklawy w wyniku funkcjonowania nieprzepuszczalnej i silnie sformalizowanej granicy wpływa na negatywny obraz enklawy, który ulega zmianie po odwiedzeniu regionu. W tym celu zostało przeprowadzone badanie ankietowe z turystami, którzy odwiedzili Kaliningrad w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.
DOIDOI:10.4467/20833113PG.19.002.10306
URL http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2019/Numer-156/art/14077/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?