Samorządowy rzecznik praw mieszkańców - przeszłość czy przyszłość ochrony praw jednostki w Polsce

Agnieszka Gajda

Abstract

In this study, the author recognizes the need to create effective instruments for the protection of individual rights and freedoms at the local level. He notes that institutions functioning in other democratic countries are often presented as exemplary, and yet in the Polish political system there were institutions that can become an inspiration to create new ones that respond to contemporary challenges. It indicates the advantages of the local government version of the local ombudsman, organizationally connected with the city council, which in Poland functioned in the years 1992–2005 in the city of Gdynia as the Citizens' Ombudsman at the Gdynia City Council.
Author Agnieszka Gajda (FLA/DCLPI)
Agnieszka Gajda,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Pages1196-1207
Publication size in sheets0.55
Book Gajda Agnieszka, Grajewski Krzysztof, Rytel-Warzocha Anna, Uziębło Piotr, Wiszowaty Marcin Michał (eds.): Konstytucjonalizm polski: refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta, 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-969-3, 1473 p.
Keywords in Polishsamorządowy rzecznik praw mieszkańców, ombudsman, prawa człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich
Keywords in Englishlocal ombudsman, ombudsman, human rights, Commissioner for Human Rights
Abstract in PolishAutorka dostrzega konieczność tworzenia skutecznych instrumentów ochrony praw i wolności jednostki na szczeblu lokalnym. Zauważa, że często jako wzorcowe, przedstawiane są instytucje funkcjonujące w innych państwach demokratycznych, a przecież w polskiej praktyce ustrojowej funkcjonowały takie, które mogą stać się inspiracją do tworzenia nowych, odpowiadających współczesnym wyzwaniom. Wskazuje zalety samorządowej wersji ombudsmana lokalnego, powiązanego organizacyjnie z radą miasta, który w Polsce funkcjonował w latach 1992-2005 w mieście Gdyni jako Rzecznik Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 26-05-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?