Kontrowersje wokół definicji telepracy

Piotr Wróbel , Dorota Jendza

Abstract

The aim of the article presented is to propose the definition of the tele-work based on a set of criteria that differentiate this form of work (the phenomena operationalization) as well as to suggest the ways in which this form of work is perceived by the employees. The text presents the definitions formulated so far, however, the authors offer the definition which seems to meet the needs and ongoing changes of job-market, technology development but at the same time clearly refers to the approach of J.M. Nills – “the father” of tele-work. Additionally, three criteria have been formulated which makes the authors’ definition applicable in empirical research. The perception of the tele-work by the employees is varied and exceeds the dimensions so far presented in other research where it is treated largely as the type of work that is done at home. There are two criteria that are common for all the definitions formulated by the researched employees: the localization and the tools used in tele-work. At the same time there are numerous additional elements that differentiate the definitions showing these features of tele-work that seem to be essential for the job-takers that took part in the research presented. Tele-work is most often associated with two major fields of specialization: selling and client service as well as Information Technology sector.
Author Piotr Wróbel (FM / IOM / DMS)
Piotr Wróbel,,
- Division of Management Systems
, Dorota Jendza (FM / IOM / DMS)
Dorota Jendza,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsThe controversies around the definition of the tele-work concept
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No1/2
Pages201-214
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtelepraca, elastyczne formy pracy, praca zdalna
Keywords in Englishtele-work, flexible forms of work, remote work
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaproponowanie definicji telepracy wraz z kryteriami wyróżniającymi tę formę organizacji pracy (operacjonalizacja zjawiska) oraz przedstawienie sposobu rozumienia telepracy przez pracowników. W artykule dokonano przeglądu dotychczas stosowanych definicji telepracy. Autorzy zaproponowali definicję, która wydaje się, że odpowiada zmianom na rynku pracy, postępowi technologii, a jednocześnie oddaje ducha podejścia J.M. Nillesa, „ojca telepracy”. Dodatkowo zaproponowano trzy kryteria umożliwiające praktyczne zastosowanie definicji w badaniach. Postrzeganie badanego zjawiska przez pracowników jest bardzo zróżnicowane, wykraczając poza dotychczas wskazywane w badaniach rozumienie telepracy jako pracy w domu. Tym, co łączy definicje stosowane przez pracowników są dwa podstawowe kryteria: lokalizacja i narzędzia wykorzystywane w telepracy. Jednocześnie jest wiele dodatkowych elementów, które różniły definicje, wskazując na cechy telepracy istotne dla respondentów. Telepraca jest kojarzona najczęściej z dwoma obszarami specjalizacji – sprzedażą i obsługą klienta oraz z usługami IT.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/8_16.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back