Świadectwo nawrócenia jako autonarracja z perspektywy językowo-psychologicznej. Analiza problematyki na przykładzie wypowiedzi chrześcijan ewangelikalnych

Magdalena Grabowska

Abstract

The paper explores the notion of conversion testimony among Evangelical Christians. The main focus of attention is given to the conception developed among social scientists, called ‘autobiographical narrative’. Even though the testimony is primarily considered as a speech act, we may view it in terms of an intrinsic, group-forming mechanism that lays the foundation of every evangelical Church. The empirical section applies the autobiographical narration formula to the analysis of the construction of the conversion testimony. In addition, it draws reader’s attention to the problem of cannonical language of the conversion testimony
Author Magdalena Grabowska (FL / IALT)
Magdalena Grabowska,,
- Institute of Applied Linguistics and Translatology
Other language title versionsConversion testimony as autobiographical narrative from a linguistic and psychological perspective. The analysis of the issue based on selected utterances of evangelical Christians
Journal seriesJęzyk - Szkoła - Religia, ISSN 2080-3400, (B 6 pkt)
Issue year2016
Vol11
No3
Pages23-38
Publication size in sheets0.75
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest rozważaniom nad specyfiką wypowiedzi zwanej „świadectwem nawrócenia” wśród chrześcijan ewangelicznych. Omawiana problematyka koncentruje się na zagadnieniu autonarracji jako przydatnej koncepcji, pozwalającej spojrzeć na świadectwo nawrócenia z perspektywy językowej, społecznej oraz psychologicznej, między innymi, jako na mechanizm o potencjale grupotwórczym. Analiza uwzględnia aspekty związane zarówno z formułą konstrukcyjną świadectwa, jak i językowymi wykładnikami tej wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem składników kanonicznych.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/514/185
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Grabowska_Magdalena_Swiadectwo_nawrocenia_2016.pdf 1.67 MB
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 06-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-04-07)
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?