Ustawodawstwo przeciwpożarowe w dawnym Gdańsku (1454-1793)

Tadeusz Maciejewski

Abstract

Fires had been one of the most serious threats to cities for centuries. That is why, the municipal authorities undertook measures to enhance fire safety. This required proper care for respecting the previously adopted legislation and, at the same time, its constant modification in virtue of the urban and spatial development of the city. The Author presents systematic activities taken by the regional authorities in the Polish–Lithuanian Commonwealth not only in the construction of fire-fighting structures, care for supplies of fire-fighting equipment, rich and rational fire-fighting legislation, but also concerning dissemination of knowledge about fire safety rules among residents. The article also presents the steps that municipal authorities took after extinguishing actions.
Author Tadeusz Maciejewski (FLA / DHL)
Tadeusz Maciejewski,,
- Department of History of Law
Other language title versionsFire protection legislation in old Gdansk (1454-1793)
Journal seriesStudia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, ISSN 1733-0335, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol20
Pages35-50
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmiejskie przepisy porządkowe, miasta w dawnej Rzeczypospolitej, dzieje Gdańska, ochrona przeciwpożarowa, sprzęt przeciwpożarowy
Keywords in Englishmunicipal regulations, cities in the Polish-Lithuanian Commonwealth, history of Gdansk, fire protection, fire-fighting equipment
Abstract in PolishPożary w miastach od stuleci stanowiły jedno z najpoważniejszych zagrożeń. Dlatego ich władze podejmowały działania podnoszące bezpieczeństwo przeciwpożarowe. To wymagało dbałości o przestrzeganie dawniej przyjętych rozwiązań i jednocześnie ustawicznych ich modyfikacji w związku z rozwojem urbanistyczno-przestrzennym miasta. Autor przedstawia systematyczną działalność miejskich władz Gdańska w latach I Rzeczypospolitej nie tylko w zakresie budowy struktur administracji przeciwpożarowej, troski o zaopatrzenie w sprzęt służący do walki z ogniem, bogatego i racjonalnego prawodawstwa przeciwpożarowego, ale również w odniesieniu do upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy – także za pomocą materiałów drukowanych – o zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W artykule przedstawiono także działania podejmowane po zakończeniu akcji gaśniczej.
URL https://szd.ka.edu.pl/numery/20-2017/szd-20-2017-maciejewski.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?