Współpraca w środowisku i działania animacyjne pracowników ośrodków pomocy społecznej

Anna Rutkowska , Małgorzata Szpunar

Abstract

The work relates to professional activities undertaken by employees of social assistance centres concerning activating, animating and organising local communities. These activities also include establishing and maintaining cooperation with institutions and organisations operating in the environment. The text presents thematically selected results of studies on the professional functioning of social workers in social assistance centres in the Kuyavian-Pomeranian, Pomeranian and Warmian-Masurian Voivodships (the study covered 1,362 social workers). The results presented include the engagement of respondents in the applying of the method of organising the local community, perceiving the needs of the local community as a challenge for professional social work, taking into account the necessity/possibility of supplementing or raising qualifications in the scope of working with the community, assessing the quality of cooperation with institutions and organisations operating in the environment, and reflection on the possibility of developing the practice of organising the local community in social assistance centres.
Author Anna Rutkowska
Anna Rutkowska,,
-
, Małgorzata Szpunar (FSS / IE / DSocP)
Małgorzata Szpunar,,
- Division of Social Pedagogy
Pages173-186
Publication size in sheets0.65
Book Guzy-Steinke Halina, Rutkowska Anna (eds.): Praca socjalna w środowisku i dla środowiska: wyzwania, działania, efekty, 2019, Wydawnictwo Kazimierza Wielkiego, ISBN 978-83-8018-251-6, 292 p.
Keywords in Englishsocial workers, social assistance, organising local community
Abstract in PolishPraca dotyczy podejmowanych przez pracowników ośrodków pomocy społecznej profesjonalnych działań związanych z aktywizowaniem, animowaniem i organizowaniem społeczności lokalnych. Działania te obejmują także nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku. W tekście zaprezentowano wybrane tematycznie wyniki badań profesjonalnego funkcjonowania pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (badaniami objęto 1362 pracowników socjalnych). Zaprezentowane wyniki objęły zaangażowanie badanych w stosowanie metody organizowania społeczności lokalnej, dostrzeganie potrzeb społeczności lokalnej jako wyzwania dla profesjonalnej pracy socjalnej, uwzględnianie konieczności/możliwości uzupełniania lub podnoszenia kompetencji w zakresie pracy ze społecznością, ocenę jakości współpracy z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w środowisku oraz refleksję nad możliwością rozwoju praktyki organizowania społeczności lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej.
Languagepl polski
File
Szpunar_Malgorzata_Współpraca_w_środowisku_i_działania_2019.pdf 268.5 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?