Prawo do zapomnienia - ewolucja francuskiego modelu normatywnego deklaracji ryzyka ubezpieczeniowego w sektorze bancassurance

Barbara Marlewska

Abstract

The purpose of the article is to present the recent regulation of the right to be forgotten in French Public Health Code and its’ impact on the client information duties within the life insurance contract. The article is divided in two sections. In the first section, the author discusses the current principles governing information duties in insurance contracts, as well as their evolution under the influence of interpretative solutions developed by the Cour de Cassation. The shape of existing regulation has been discussed with reference to the relevant case law. In the second section, the author presents briefly two institutions that precede the right to be forgotten in the Public Health Code, as follows: the prohibition of genetic data disclosure and the professional medical secret. Finally, the right to be forgotten is discussed, both in terms of the scope of application and the content of the right. In conclusions, the right to be forgotten is compared briefly to relevant Polish law provisions. The article includes references to the case law of the French Supreme Court and the predominantly French-language literature on the subject matter, which is justified by its content.
Author Barbara Marlewska (FLA / DCL)
Barbara Marlewska,,
- Department of Civil Law
Other language title versionsThe right to be forgotten - evolution of French normative model of risk disclosure duties in bancassurance sector
Journal seriesWiadomości Ubezpieczeniowe, ISSN 0137-7264, (0 pkt)
Issue year2018
No3
Pages17-32
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishprawo do zapomnienia, deklaracja ryzyka ubezpieczeniowego, ubezpieczenia na życie, prawo francuskie, bancassurance
Keywords in Englishright to be forgotten, risk information disclosure, life insurance, French law, bancassurance
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przedstawienie instytucji prawa do zapomnienia, wynikającej z nowelizowanego w 2016 roku francuskiego kodeksu zdrowia publicznego, oraz jej wpływu na obowiązki informacyjne kandydatów do ubezpieczenia na życie. Artykuł jest podzielony na dwie części. Część pierwsza została poświęcona francuskiej regulacji obowiązków informacyjnych ubezpieczających w umowach ubezpieczenia na życie, w tym ich ewolucji pod wpływem rozwiązań interpretacyjnych Cour de Cassation. Kształt obowiązujących przepisów został omówiony z odniesieniami do rozstrzygnięć francuskiego Sądu Najwyższego. W drugiej części przedstawiono pokrótce dwie instytucje kodeksu zdrowia publicznego, które poprzedzają prawo do zapomnienia, mianowicie zakaz dostępu do danych genetycznych oraz tajemnicę lekarską. Następnie omówione zostało prawo do zapomnienia, zakres jego stosowania oraz treść tego prawa. We wnioskach porównano opisywaną instytucję z rozwiązaniami prawnymi dostępnymi w polskim systemie prawnym. Artykuł zawiera odniesienia do orzecznictwa francuskiego Sądu Najwyższego oraz literatury w głównej mierze francuskojęzycznej, co znajduje swoje uzasadnienie w badanej tematyce.
URL https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/02-Marlewska.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back