Analiza porównawcza unii kredytowych w państwach bałtyckich

Eugeniusz Gostomski , Błażej Lepczyński

Abstract

The aim of this article is to identify the differences between credit unions in the Baltic states and draw conclusions about their poor development in the countries studied. The analysis show that in all the Baltic states the role of credit unions in providing access to banking services in the Baltic states is relatively low inadequate to the demographic and economic potential of these countries. Credit unions in the Baltic countries are not a homogeneous group. The differences relate to the principles of functioning, level of development, development dynamics and financial situation. The most advanced in terms of the level of development is Lithuanian credit union system.
Author Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
, Błażej Lepczyński (FM / KBiF)
Błażej Lepczyński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsComparative analysis of credit unions in the Baltic states
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No3
Pages15-28
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishunie kredytowe, analiza porównawcza, państwa bałtyckie
Keywords in Englishcredit unions, comparative analysis, Baltic states
Abstract in PolishAnaliza porównawcza miała na celu identyfikację podobieństw i różnic między systemami unii kredytowych krajów bałtyckich oraz wyjaśnienie przyczyn ich niskiego poziomu rozwoju. Z badań wynika, że we wszystkich badanych krajach rola unii kredytowych w zapewnianiu dostępności do usług bankowych jest relatywnie niska oraz nieadekwatna do potencjału demograficznego i gospodarczego badanych krajów. Unie kredytowe w krajach bałtyckich nie stanowią jednorodnej grupy. Sytuacja systemów unii kredytowych jest zróżnicowana pod względem zasad funkcjonowania, poziomu rozwoju, dynamiki rozwojowej i sytuacji finansowej. Najbardziej zaawansowany pod względem poziomu rozwoju i rozwiązań instytucjonalnych jest system unii kredytowych na Litwie.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.3.15-28
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/7305
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 10-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?