Transport trolejbusowy w obsłudze ulicy Świętojańskiej w Gdyni

Marcin Wołek

Abstract

Trolleybus transport is modern and technologically matured low-emission mean of urban transport, which functions in Gdynia since 1943. Supply of trolleybus transport remains supply remained for years at a stable level, being an important element of public transport. It has a special importance in servicing the central part of the city, especially Swietojanska street, which is one of the most important streets in Gdynia. Share of trolleybus transport in modal split (including pedestrians) ranges between 25,5% and 29,3%. Demand for trolleybus transport is highly diversified in scale of day.
Author Marcin Wołek (FE / DTM)
Marcin Wołek,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsTrolleybus transport in the service of Swietojanska street in Gdynia
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No61
Pages103-113
Publication size in sheets1
Keywords in Polishtransport trolejbusowy, transport miejski, popyt i podaż transportu miejskiego
Keywords in Englishtrolleybus transport, urban transport, demand and supply of public transport
Abstract in PolishTransport trolejbusowy stanowi nowoczesny i dojrzały technologicznie, niskoemisyjny środek transportu miejskiego, który w Gdyni funkcjonuje od 1943 r. Podaż transportu trolejbusowego w Gdyni od lat utrzymuje się na stabilnym poziomie, stanowiąc ważny element oferty transportu miejskiego. Ma on szczególne znaczenie w obsłudze centralnej części miasta, zwłaszcza ulicy Świętojańskiej, która nale ży do najważniejszych ulic Gdyni. Udział transportu trolejbusowego w podziale podróży (przy uwzględnieniu podróży pieszych) waha się w przedziale od 25,5% do 29,3% w dniu powszednim. Popyt na transport trolejbusowy na ulicy Świętojańskiej wykazuje znaczne zróżnicowanie w skali doby.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?