New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the eastern part of the Baltic Coast region in Poland

Karol Szawaryn , Piotr Ceryngier , Jerzy Romanowski

Abstract

New data on the occurrence of ladybird beetles in the eastern part of the Baltic Coast of Poland are presented. Studies were carried out between 2012 and 2017 along the Baltic coast from Krynica Morska to Białogóra. We found 44 species of Coccinellidae. Ten of the recorded species (Clitostethus arcuatus, Scymnus haemorrhoidalis, S. limbatus, S. abietis, S. auritus, S. rubromaculatus, Stethorus pusillus, Hyperaspis concolor, H. reppensis, Platynaspis luteorubra) are reported for the first time from the investigated area. Two of them, C. arcuatus and S. pusillus, are new for the whole Baltic Coast region of Poland. The recorded contribution of the invasive Harmonia axyridis to all ladybird individuals was relatively low (12.7%).
Autor Karol Szawaryn (WB / KZBiP)
Karol Szawaryn
- Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii
, Piotr Ceryngier
Piotr Ceryngier
-
, Jerzy Romanowski
Jerzy Romanowski
-
Inne wersje tytułuNowe dane o rozmieszczeniu biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) we wschodniej części Pobrzeża Bałtyku
Tytuł czasopisma/seriiFragmenta Faunistica, ISSN 0015-9301, e-ISSN 2391-5846, (B 13 pkt)
Rok wydania2018
Tom61
Nr1
Paginacja39-53
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku angielskimClitostethus arcuatus, Harmonia axyridis, faunistics, new records
Streszczenie w języku polskimBiedronki, za sprawą kilku pospolitych gatunków, to dość dobrze rozpoznawalna grupa chrząszczy. Mimo to wiedza na temat rozmieszczenia poszczególnych gatunków na terenie kraju jest dość fragmentaryczna. W niniejszej pracy prezentujemy najnowsze dane o rozmieszczeniu Coccinellidae we wschodniej części Pobrzeża Bałtyku, od Mierzei Wiślanej po okolice miejscowości Białogóra. Ogółem, w latach 2012–2017 zarejestrowaliśmy na omawianym terenie 4471 osobników Coccinellidae należących do 44 gatunków. Gatunkiem najczęściej odławianym była Coccinella septempunctata, liczne były również inwazyjna Harmonia axyridis, Propylea quatuordecimpunctata, Psyllobora vigintiduopunctata, Rhyzobius chrysomeloides i Scymnus suturalis. Niektóre z odnotowanych biedronek są wykazywane rzadko lub zostały stwierdzone po raz pierwszy na badanym obszarze. Należą do nich: Calvia quindecimguttata, Hyperaspis concolor, H. reppensis, Platynaspis luteorubra, Scymnus abietis, S. limbatus, S. rubromaculatus. Dwa gatunki, Clitostethus arcuatus i Stethorus pusillus, wykazano po raz pierwszy z z terenu Pobrzeża Bałtyku.
DOIDOI:10.3161/00159301FF2018.61.1.039
URL http://rcin.org.pl/miiz/dlibra/docmetadata?id=67172&from=publication
Języken angielski
LicencjaRepozytorium; licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)13
PunktacjaPunktacja MNiSW = 13.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót