New data on the distribution of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in the eastern part of the Baltic Coast region in Poland

Karol Szawaryn , Piotr Ceryngier , Jerzy Romanowski

Abstract

New data on the occurrence of ladybird beetles in the eastern part of the Baltic Coast of Poland are presented. Studies were carried out between 2012 and 2017 along the Baltic coast from Krynica Morska to Białogóra. We found 44 species of Coccinellidae. Ten of the recorded species (Clitostethus arcuatus, Scymnus haemorrhoidalis, S. limbatus, S. abietis, S. auritus, S. rubromaculatus, Stethorus pusillus, Hyperaspis concolor, H. reppensis, Platynaspis luteorubra) are reported for the first time from the investigated area. Two of them, C. arcuatus and S. pusillus, are new for the whole Baltic Coast region of Poland. The recorded contribution of the invasive Harmonia axyridis to all ladybird individuals was relatively low (12.7%).
Author Karol Szawaryn (FB / DIZP)
Karol Szawaryn,,
- Department of Invertebrate Zoology and Parasitology
, Piotr Ceryngier
Piotr Ceryngier,,
-
, Jerzy Romanowski
Jerzy Romanowski,,
-
Other language title versionsNowe dane o rozmieszczeniu biedronkowatych (Coleoptera: Coccinellidae) we wschodniej części Pobrzeża Bałtyku
Journal seriesFragmenta Faunistica, ISSN 0015-9301, e-ISSN 2391-5846, (B 13 pkt)
Issue year2018
Vol61
No1
Pages39-53
Publication size in sheets0.7
Keywords in EnglishClitostethus arcuatus, Harmonia axyridis, faunistics, new records
Abstract in PolishBiedronki, za sprawą kilku pospolitych gatunków, to dość dobrze rozpoznawalna grupa chrząszczy. Mimo to wiedza na temat rozmieszczenia poszczególnych gatunków na terenie kraju jest dość fragmentaryczna. W niniejszej pracy prezentujemy najnowsze dane o rozmieszczeniu Coccinellidae we wschodniej części Pobrzeża Bałtyku, od Mierzei Wiślanej po okolice miejscowości Białogóra. Ogółem, w latach 2012–2017 zarejestrowaliśmy na omawianym terenie 4471 osobników Coccinellidae należących do 44 gatunków. Gatunkiem najczęściej odławianym była Coccinella septempunctata, liczne były również inwazyjna Harmonia axyridis, Propylea quatuordecimpunctata, Psyllobora vigintiduopunctata, Rhyzobius chrysomeloides i Scymnus suturalis. Niektóre z odnotowanych biedronek są wykazywane rzadko lub zostały stwierdzone po raz pierwszy na badanym obszarze. Należą do nich: Calvia quindecimguttata, Hyperaspis concolor, H. reppensis, Platynaspis luteorubra, Scymnus abietis, S. limbatus, S. rubromaculatus. Dwa gatunki, Clitostethus arcuatus i Stethorus pusillus, wykazano po raz pierwszy z z terenu Pobrzeża Bałtyku.
DOIDOI:10.3161/00159301FF2018.61.1.039
URL http://rcin.org.pl/miiz/dlibra/docmetadata?id=67172&from=publication
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 06-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?