Wiedza jako czynnik wzrostu konkurencyjności

Wojciech Bizon

Abstract

The report compares the available competitiveness indicators for the European Union countries published in the World Competitiveness Yearbook with a synthetic measure of knowledge.This measure was based on the analysis of the Euclidean distance referring to five specific knowledge-oriented indicators. It has been proved that the competitiveness of a given economy is strongly linked to the state of knowledge present in a particular economic system. It has also been shown that Poland, in comparison with other EU countries, is better ranked in terms of competitiveness than in the assessment of the level of knowledge.
Author Wojciech Bizon (FE/DMacro)
Wojciech Bizon,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsKnowledge as a factor increasing the competitiveness
Pages217-223
Publication size in sheets0.50
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishknowledge, competitiveness, education, research and development, knowledge-based economy
Abstract in PolishW opracowaniu zestawiono dostępne wskaźniki konkurencyjności dla krajów Unii Europejskiej publikowane w World Competitiveness Yearbook z syntetyczną miarą określającą poziom wiedzy. Miarę tę oparto na analizie odległości euklidesowej obejmującej dystans w odniesieniu do pięciu szczegółowych wskaźników. Ustalono, że konkurencyjność danej gospodarki jest silnie związana z obserwowanym stanem wiedzy. Wykazano ponadto, że Polska na tle innych krajów Unii lepiej wypada w rankingach konkurencyjności aniżeli pod względem oceny stanu wiedzy.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?