Miejsce pracy jako źródło uprawnionego upełnomocnienia, merytokracji i stratyfikacji. Przegląd poglądów

Elżbieta Kolasińska

Abstract

The workplace implies the status of the employee, business dependencies, as well as duties and entitlements. It is related to specific competencies and requirements adapted to the performed occupational function as well as to the expectations of other units. This article describes the workplace as a source of empowerment, stratification and meritocracy. It includes a comparison between old and new workplaces. Moreover, it focuses on changes in workplaces and features a critical account of inequality and meritocracy in the context of workplaces. The approach to certain employee behaviours from a social point of view has also been presented based on selected studies. Social position and variables regarding meritocracy and stratification have also been analysed on the basis of selected research. In conclusion, it has been stated that workplaces are subject to constant changes, but it depends on people what form they shall take in the future.
Author Elżbieta Kolasińska (FSS / IPSJ / DSPIE)
Elżbieta Kolasińska,,
- Division of Sociology of Public Issues and Economics
Other language title versionsThe workplace as a source of empowerment, meritocracy and stratification
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389 [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol18 (4)
Pages27-40
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmiejsce pracy, stratyfikacja, merytokracja, upełnomocnienie
Keywords in Englishworkplace, stratification, meritocracy, empowerment
Abstract in PolishMiejsce pracy implikuje status pracownika, zależności służbowe oraz obowiązki i uprawnienia. Wiąże się ono z konkretnymi kompetencjami i wymaganiami dostosowanymi do wykonywanej funkcji zawodowej, jak również z oczekiwaniami ze strony innych jednostek. W artykule opisano miejsce pracy jako źródło upełnomocnienia, stratyfikacji i merytokracji. Dokonano również porównania „starych” i „nowych” miejsc pracy. Zwrócono uwagę na przemiany miejsc pracy oraz przedstawiono krytyczne ujęcie nierówności i merytokracji w kontekście miejsca pracy. Przedstawiono również, na podstawie wybranych badań, podejście do niektórych zachowań pracowniczych z punktu widzenia społecznego. Zanalizowano w oparciu o wybrane badania pozycję społeczną oraz zmienne dotyczące merytokracji i stratyfikacji. W zakończeniu stwierdzono, że miejsca pracy podlegają ciągłym przemianom, jednak od ludzi zależy, jakie one będą w przyszłości.
URL https://maes-online.com/resources/html/article/details?id=169490
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back