A typological shift in the phonological history of German from the perspective of licensing scales

Marcin Fortuna

Abstract

Celem artykułu jest dowiedzenie, że przemiana typologiczna w historii języka niemieckiego z języka sylabowego w język wyrazowy(Szczepaniak 2007) może zostać wyjaśniona za pomocą odniesienia do zmiany na poziomie ośrodków sylabicznych oraz ich zdolności do licencjonowania (Cyran 2003, 2010). Język starowysokoniemiecki używał pełnych ośrodków we wszystkich pozycjach wyrazu. W późniejszym okresie języka starowysokoniemieckiego na sile przybrały procesy redukcji samogłosek, które pociągnęły za sobą dalsze zmiany w systemie fonologicznym. Samogłoski zredukowane oraz ośrodki puste zwiększyły swoje możliwości licencjonujące. Ta zmiana parametryczna jest podstawą całej przesuwki typologicznej. Nie ma więc potrzeby zakładania,że język starowysokoniemiecki "profilował" sylabę, podczas gdy współczesny język niemiecki "profiluje" wyraz, ponieważ większość związanych z tą zmianą zjawisk da się wyjaśnić poprzez odniesienie do bardziej podstawowych mechanizmów.
Author Marcin Fortuna (FL/IEAS)
Marcin Fortuna,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsZmiana typologiczna w fonologicznej historii języka niemieckiego z perspektywy skal licencjonowania
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2018
No15/1
Pages9-29
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishsylaby, skale licencjonowania, CVCV, język niemiecki, typologia fonologiczna
Keywords in Englishsyllables, licensing scales, CVCV, German, phonol ogical typology
Abstract in PolishThe paper argues that the typological shift of German from a syllable language to a word language (Szczepaniak 2007) can be accounted for through reference to a change at the level of the nuclei and their licensing abilities (Cyran 2003, 2010). Old High German used full nuclei in all positions of the word. In the late Old High German period, unstressed vowel reuction took place and entailed a dominoeffect of further changes. Reduced vowels were granted more licensing potential, and empty nuclei were strengthened too. This parametric shift is assumed to lie at the heart of the whole typological shift. There is no need to state that Old High German "profiled" the syllable, while Modern High German "profiles" the word, since most of the associated phenomena can be explained with more basic mechanisms.
DOIDOI:10.26881/bp.2018.1.01
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2081/1906
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Fortuna_Marcin_A_typological_shift_in_the_phonological_2018.pdf Fortuna_Marcin_A_typological_shift_in_the_phonological_2018.pdf 270,04 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?