Teatr jako medium doświadczania śmierci na przykładzie wybranych dramatów Hanocha Levina

Barbara Świąder-Puchowska

Abstract

The article presents the topics of death and dying in the works of the Israeli playwright Hanoch Levin, which are focused on them more or less. The text presents sources of the author's obsessive focus on this subject (including the death of his father and personal experience of war), as well as selected examples of its implementation, with particular emphasis on the drama Requiem.
Author Barbara Świąder-Puchowska (FL / ICS)
Barbara Świąder-Puchowska,,
- Institute of Culture Studies
Other language title versionsTheatre as a medium of experiencing death on the example of selected plays by Hanoch Levin
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2 (7)
Pages191-201
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish teatr współczesny, dramat współczesny, Hanoch Levin, śmierć, umieranie
Keywords in Englishcontemporary theatre, contemporary drama, Hanoch Levin, death, dying
Abstract in PolishW artykule zaprezentowano w syntetycznym ujęciu tematy śmierci i umierania w twórczości izraelskiego dramatopisarza Hanocha Levina, którego utwory koncentrują się na nich w mniejszym lub większym stopniu. Przedstawiono źródła obsesyjnego skupienia autora na tej tematyce (w tym śmierć ojca i osobiste doświadczenie wojny), jak i wybrane przykłady jej realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dramatu Requiem.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.19.028.11592
URL http://www.ejournals.eu/MBK/2019/2-2019/art/15894/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?