Stosunek młodych polskich konsumentów do produktów luksusowych

Wioleta Dryl , Luciana de Araujo Gil

Abstract

The aim of the article is an analysis of the attitude of young Polish consumers towards the phenomenon of luxury and luxury products. For a full understanding of the above-identified problems, a critical analysis of the literature in this area was conducted. The studies carried out so far in the field of attitude towards luxury were presented in the article. For the purpose of the article, the author conducted a survey on a sample of 171 young respondents. According to the survey results, respondents represent a high level of knowledge about luxury products, show a great interest in this area. They see luxury in terms of pleasure, the world of dreams. At the same time, they express ambiguous opinions in terms of manifesting their image through consumption of luxury goods. In-depth understanding of Polish consumers’ attitude towards luxury products requires consideration of a broader range of consumer characteristics. Results gathered so far, however, constitute a basis for further considerations in this area.
Author Wioleta Dryl (FM / DMar)
Wioleta Dryl,,
- Department of Marketing
, Luciana de Araujo Gil
Luciana de Araujo Gil,,
-
Other language title versionsAttitude of young Polish consumers towards luxury products
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol62
No2
Pages101-113
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishluksus, produkt luksusowy, konsument dóbr luksusowych, stosunek do luksusu
Keywords in Englishluxury, luxury product, consumers of luxury goods, attitude towards luxury
Abstract in PolishCelem rozważań jest analiza stosunku młodych polskich konsumentów do zjawiska luksusu i produktu luksusowego. Dla pełnego poznania wyżej wskazanego problemu przeprowadzono krytyczną analizę literatury z tego zakresu. W opracowaniu dokonano przeglądu dotychczas realizowanych badań w zakresie stosunku konsumentów do produktów luksusowych. Na potrzeby artykułu przeprowadzono również badanie sondażowe, na próbie 171 młodych respondentów. Zgodnie z wynikami badania, respondenci prezentują wysoki poziom wiedzy na temat produktów luksusowych, wykazują duże zainteresowanie tym obszarem. Postrzegają luksus w kategoriach przyjemności, świata marzeń. Jednocześnie wyrażają niejednoznaczne opinie w kwestii manifestowania swojego wizerunku poprzez konsumpcję dóbr luksusowych. Dogłębne poznanie stosunku polskich konsumentów do produktów luksusowych wymaga uwzględnienia szerszego zakresu cech konsumenta. Dotychczas zgromadzone wyniki badań mogą jednak stanowić podstawę dla dalszych rozważań badawczych w tym zakresie.
Languagepl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back